Inovacijska namjera

file

Zvijezda vodilja Inovacije

Izazov koji smo si sami postavili je staviti održivost na prvo mjesto, biti tamo za rastući svijet i pionir novih tehnologija. Svaki veći koncept koji smo pokrenuli mora zadovoljiti sva tri od tih izazova.

Inovacijska namjera je zvijezda vodilja koja pruža žarišnu točku za naše inovacijske napore - i kratkoročno i dugoročno. U svijetu neodoljivog izbora i puteva koje slijede, Inovacijska Namjera nam pomaže postaviti prave prioritete, voditi tvrtku u pravom smjeru i motivirati naše ljude.

Inovacija i vi
Kao zaposlenik Grundfosa, raditi će se s najnovijom tehnologijom. Radimo s inovacijama na tri razine: inkrementalna, evolucijska i radikalna. Svi mi u Grundfosu imamo svoju ulogu u tome.

EDD i Inovacija
Dio godišnjeg Employee Development Dialogue, koji svi zaposlenici Grundfosa imaju, fokusira se na oblikovanje načina na koji vi kao pojedinac pridonosite inovaciji kao dio vašeg posla.

Održivost i ljudi
Grundfos je ljudi koji rade ovdje. Inovativna, poletna radna snaga je bitna za naše postojanje i naš uspjeh, kako sadašnji tako i budući. Zato moramo stalno zapošljavati najbolje i najbistrije - i također kako bi bili sigurni da ih možemo zadžati, čineći Grundfos atraktivnim mjestom za rad.

Odlično mjesto za rad
Vjerujemo da privlačimo i zadržavamo odlične ljude stvarajući odlično mjesto za rad, pružajući svim Grundfosovim ljudima dobre mogućnosti za profesionalni i osobni razvoj.

Vještine za zajednicu
Kao globalna tvrtka, stvaramo mogućnosti zapošljavanja u cijelom svijetu. Na taj način, pridonosimo povećanju razine kompetencija u zajednicama u kojima imamo svoju ulogu.


    Facebook Twitter LinkedIn