Politika grupe

file

Pravila grupe su na snazi jedino ako ne krše lokalni zakon zemlje gdje grupa obavlja poslovanje.

Ova pravila se odnose na poduzeća koja nose ime Grundfos. U poduzećima u vlasništvu Grundfosa - koja ne nose ime Grundfos - upravni odbor može odlučiti o provođenju drugačijih pravila poduzeća.


    Facebook Twitter LinkedIn Technorati