Komunikacija

Komunikacija

Komunikacija - Politika Grupe

Grundfos će slijediti aktivnu komunikacijsu politiku koja se temelji na visokim etičkim načelima. Komunikacijska politika je namijenjen da pridonese ostvarivanju općih ciljeva Grupe, kao i na jačanje slike Grupe prema relevantnim interesnim skupinama.

Grundfos će nastojati informirati zaposlenike prije vanjskog svijeta i pokazati spremnost dati dobre kao i manje dobre vijesti. Politika Grundfosa je ne skrenuti pozornost na sebe dajući negativne izjave o konkurentima.

Svrha interne komunikacije zaposlenika na svakoj razini je da bi se osigurala najveća moguća motivacija, osjećaj zajedništva i razumijevanje ciljeva i aktivnosti Grupe, uključujući i ulogu pojedinog zaposlenika. Informacija mora biti kratka, jasna i precizna i predana što je prije moguće - ograničena samo poslovnim pregovorima, osobnim promišljanjima ili sličnim faktorima.

Svrha eksterne komunikacije je jačanje shvaćanja vanjskog svijeta Grupe kao dinamičnog i pouzdanog partnera i poslodavca, kao i odgovornog građanina. Grundfos želi da svijet zna njegove stavove i akcije. Aktivna, vanjska informacija je namijenjena da omogući Grupi postavljanje dnevnog reda na vlastitim uvjetima o ključnim pitanjima.

Grundfosova vizija priznavanja kao vodećeg proizvođača visoko kvalitetnih crpki također vrijedi i stav Grupe prema pisanoj komunikaciji. Visoka je kvaliteta, dakle, jedina prihvatljiva razina jezika i komunikacije.


    Facebook Twitter LinkedIn Technorati