Informacijska tehnologija (IT)

Informacijska tehnologija (IT)

Informacijska tehnologija (IT) - Politika Grupe

IT sustavi će se implementirati kako bi se dobila konkurentna prednost u poslu, osigurala donositeljima odluka informacije, integrirali interni procesi, automatizirala administracija i omogućila elektronička integracija sa kupcima i dobavljačima.

Razvoj IT infrastrukture Grupe i IT sustava moraju se odvijati prema zajedničkim smjernicama kako bi se postigla potrebna unutarnja i vanjska poslovna integracija.

IT strategija Grupe propisuje uvjete kupnje, projektiranja i uvođenja rješenja sustava u svim tvrtkama Grupe. IT rješenja koja čine prepreke tom razvoju neće biti dopuštena.

Sustavi Grupe moraju djelovati na način koji osigurava visoku dostupnost, dok u isto vrijeme izbjegava nenamjerno ili nepoželjno korištenje. Alternativna rješenja za postizanje visoke stabilnosti i sigurnosti moraju stalno biti ocijenjena sa tehničke, kao i sa financijske točke gledišta.

Mreža i sustavi Grupe se moraju razvijati i voditi organizaciju dizajniranu da zadovolji središnje kao i lokalne poslovne zahtjeve postavljene na sustav.

Akvizicija i razvoj sustava se mora temeljiti na međunarodno priznatim i naširoko korištenim rješenjima, alatima i standardima. Standardna rješenja treba tražiti i koristiti gdje god je to moguće.

Razvoj sustava Grupe u kući mora biti ograničen na minimum, i pokrivati samo područja gdje uporaba standardnih rješenja nije moguća. Razvojni projekti moraju biti pod kontrolom u smislu vremena i troškova kako bi se dobila određena funkcionalnost, stabilnost i sigurnost. Prvenstveno, razvoj sustava Grupe se mora odvijati centralno. Samo gdje posebne potrebe govore u prilog tome lokalni će razvoj sustava biti dopušten, uvijek koordiniran sa IT funkcijom Grupe.

Kroz okvirne sporazume o kupnji, Grupa će dobiti povoljnije cijene/servisne uvjete glede hardvera, softvera i drugih vanjskih pomagala. Sve IT-povezane kupnje moraju biti izrađene u skladu sa okvirnim sporazumima Grupe, gdje takvi sporazumi postoje. Okvirni sporazumi Grupe uvijek moraju biti izrađeni u suradnji sa Group Purchase.

IT politika ne pokriva razvoj softvera za proizvode ili proizvodne opreme.

    Facebook Twitter LinkedIn Technorati