Marketing

Marketing

Marketing - Politika Grupe

U svojoj dugoročno poslovnoj strategiji Grundfos Grupa će se primarno orjentirati na tržište s velikim budućim potencijalom, ali istovremeno težiti postati najraširenija grupa u svijetu. Markentinška strategija Grupe će se implementirati i blisko surađivati s tržišnim segmentom i prodajnom regijom.

Na svim tržištima, kao i u pojedinačnim segmentima, Grupa će težiti postizanju velikog tržišnog udjela kako bi postala tržišni lider. Povrh toga, marketinške aktivnosti će se temeljiti na znanju u području u kojem se raspon Grundfos proizvoda primjenjuje.

U svojim marketinškim aktivnostima Grupa će koristiti kvalitetu, ekološku svijest i energetsku svijest kao presudni parametri.

U svojim prodajnim aktivnostima Grupa će uvijek iskoristiti visoku etičku marketinšku praksu. U prodajnim naporima nijedan član Grundfos osoblja ne može govoriti nekorektno o bilo kojem konkurentu.

Grundfos tvrtke će imati aktivnu ulogu u odnosu na trgovinu udruga i lokalnih vlasti u onoj mjeri u kojoj se smatra povećanje utjecaja Grundfosa.

U cilju zaštite Grundfos imidža i uspostavljanju dobrih odnosa s kupcima, svaka Grundfos tvrtka će osigurati najbolju moguću uslugu nakon prodaje putem vlastite servisne organizacije dopunjene Grundfos ovlaštenim servisnim partnerima.

Svaku odluku na tržištu Grundfos proizvoda u područjima gdje Grupu ne zastupaju Grundfos tvrtke, tvrtke podružnice ili tvrtke-ortakluci mora donijeti Uprava Grupe.

Cijena proizvoda mora se temeljiti na razmatranju visokog položaja Grundfos branda, visoke kvalitete raspona proizvoda, lokalne strukture cijena i ukupnih interesa Grupe.

Proizvodi Grupe prvenstveno će se prodavati kroz vlastite Grundfos prodajne organizacije i pod imenom Grundfos. Međutim, u slučaju akvizicije, Uprava Grupe može odlučiti da se proizvodi stečenih poduzeća trebaju prodavati u ime tih tvrtki.

Kada je to opravdano okolnostima, prodaja drugim proizvođačima crpki može se odvijati uz odobrenje od strane Uprave Grupe.

Ako je potrebno, proizvodni asortiman se može povećati proizvodima drugih proizvođača crpki. U takvim slučajevima ti proizvodi će se prodavati pod imenom Grundfos. Određeni dio Uprave će odlučivati za koji proizvod je to bitno.

U izoliranim slučajevima proizvodi treće strane mogu biti uključeni u proizvodni asortiman kako bi dovršili određeni red, ali u takvim slučajevima proizvod treće strane će biti prodan pod imenom treće strane. Oprema treće strane može biti uključena u raspon Grundfos proizvoda gdje to podržava prodaju Grundfos proizvoda.

Strategija brendiranja Grupe će osigurati da kupci, potencijalni zaposlenici i drugi ulagači misle o Grundfosu kao najodgovornijoj, najviše okrenutoj budućnosti i najinovativnijoj grupi crpki skupine u svijetu. Aktivnosti marketinške skupine moraju biti standardizirane prema Grundfos Branding pravilima kako bi se osigurao dosljedan i ujednačen marketing diljem regije i tvrtki.


    Facebook Twitter LinkedIn