Patenti

Patenti

Patenti - Politika Grupe

Grundfos 'patenti politika mora pridonijeti tehničkom razvoju Grupe i kroz zaštitu izuma osigurati optimalnu iskoristivost tehnologije i znanja Grupe.

Grundfos će prvenstveno biti usmjeren na zaštitu izuma proizvoda, metoda postupaka i proizvodnje.

Odluka o zaštiti izuma mora biti donesena na temelju procjene noviteta, inventivnosti i rizika objave. Ova procjena mora se izvršiti u odjelu tehničkog upravitelja ili drugog relevantnog, visokog tehničkog direktora zajedno s koordinatorom patenata.

Patenti prvenstveno moraju biti izdvojeni u ime Grundfosa, ili pak u ime drugih društava Grupe, nakon prethodnog odobrenja od strane Uprave Grupe za razvoj.

Konkurentski patenti i aplikacije patenata moraju se pozorno pratiti. Odgovornost leži na pojedinom odjelnom/funkcionalnom direktoru.

Primjedbe se trebaju iznositi kad god je to moguće kako bi se spriječilo pitanje konkurentskih patenata koji bi mogli ograničiti Grundfosovu tehničku i komercijalnu slobodu djelovanja.

U vezi s godišnjom isplatom naknada patenata, postojećih patenata i aplikacija patenata moraju se vrednovati s obzirom na odluku hoće li se ili ne zadržati ih na snazi.

Procjene i odluke koje se odnose na patentiranje, održavanje patenata, kao i primjedbe na konkurentske patente i patentne aplikacije mora biti izvršena od strane odjelnog tehničkog upravitelja ili drugog relevantnog, visoko pozicioniranog tehničkog direktora u dogovoru s koordinatorom patenata.

Prije podnošenja zahtjeva za patent, potrebno je izvršiti ispitivanje noviteta. Odstupanje od ovog zahtjeva će biti dopušteno samo u hitnim slučajevima.

Sporazumi o patentima i drugim nematerijalnim pravima, uključujući i sporazume o licenci, podliježu prethodnom odobrenju od strane Uprave Grupe, koordinatora patenata i pravnog odjela.

    Facebook Twitter LinkedIn Technorati