Upravljanje ljudima

Upravljanje ljudima

Upravljanje ljudima - Politika Grupe

Upravljanje ljudima Grupe temelji se na stavu da su - pod uvjetom da su odgovarajući uvjeti utvrđeni - zaposlenici spremni preuzeti odgovornost i djelovati na odgovoran način u skladu sa temeljnim vrijednostima Grupe.

Svaki zaposlenik ima pravo i dužnost upozoriti na okolnosti koje su po njegovom/njezinom mišljenju nerazumne ili štetne za Grupu.

Grundfosova organizacije struktura će poticati međuorganizacijsku suradnju u cilju učinkovitog rješavanja raznih zadataka. Koliko god je to moguće, rad mora biti organiziran u samousmjerenim timovima gdje god to unapređuje zadovoljstvo kupca i zaposlenika, kao i produktivnost.

Svugdje, Grupa će ciljati na dobro radno okruženju koje je atraktivno za prezentirati kao i buduće zaposlenike, koje ih potiče da koriste svoje sposobnosti, i koje im daje zadovoljstvo u poslu i osjećaj dobrobiti. Grundfos je svjestan svoje društvene odgovornosti i zapošljava ljude na posebnim uvjetima zapošljavanja.

Svaki položaj mora biti zauzet od strane najbolje kvalificiranih kandidata. Sadašnji zaposlenici imaju prednost ako imaju iste kvalifikacije kao i vanjski kandidati. Mora se osigurati da se novi zaposlenici mogu poistovjetiti sa Grundfosovim temeljnim vrijednostima.

Grupa će nagraditi predane, odgovorne i kompetentne zaposlenike profesionalnim i osobnim razvojnim mogućnostima. Rotacija posla (sljedeći posao) će se koristiti kao aktivno sredstvo razvoja zaposlenika, kao i Grundfosa.

Program razvoja kompetencija Grupe mora osigurati da zaposlenici dobivaju obrazovanje i obuku koja im omogućuje ne samo da ispune zahtjeve sadašnje pozicije, ali i da budu spremni za buduće zahtjeve.

To je temeljni stav Grupe da se svi zaposlenici u pojedinim tvrtkama tretiraju jednako, bez obzira na spol, rasu i religiju, kako bi se osigurale jednake mogućnosti zapošljavanja, uvjeti zapošljavanja, osposobljavanja i napredovanja.

Naknada zaposlenih je fiksna i usklađuje se na temelju mjerodavnog tržišta i razinama kompetencije. Grupa ima za cilj fleksibilan sustav nagrađivanja potičući inicijativu, angažman i rezultate.

Svi zaposlenici će imati godišnji intervju razvoja zaposlenika tijekom kojeg zaposlenik i njegov/njezin nadređeni zajednički procjenjuju postignuća zaposlenika i raspravljaju ciljeve za narednu godinu, razvoj kompetencija i naknada za razvoj.

Mora se osigurati da rješavanje nesuglasica, kao i prestanak rada se rješava na dostojanstven način.


    Facebook Twitter LinkedIn