Nabava

Nabava

Nabava - Politika Grupe

Sve nabave će se izvršiti na temelju razumne komercijalne prakse. To uključuje dugoročne zahtjeve, kvalitetu, sigurnost opskrbe, razmatranja o okolišu, cijena, kao i uvjete plaćanja i isporuke. Kada pregovara s dobavljačima, funkcija Nabava Grupe djeluje u poduzeću i određuje - ali pošteno - način.

Kao glavno pravilo, kupnja će se obaviti na temelju zahtjeva proizvodnje i vremena isporuke moraju biti najbolje ostvarivi za proizvodnju. Glavni dobavljači će biti stalno obaviješteni o dugoročnim zahtjevima.

Najpovoljnija nabava za Grupu ostvarit će se kroz nabavu na temeljima Grupe. Te nabave biti će izvedene u skladu s partnerskim i okvirnim sporazumima, kao i na temelju jasno formuliranim specifikacijama.

Kao glavno pravilo, Grupa će surađivati ​​s dobavljačima za koje kvaliteta, okoliš, etika, fleksibilnost i sigurnost opskrbe imaju visok prioritet. Nadalje, dobavljači trebaju biti financijski stabilni i takve veličine da nadoknade štetu Grundfosu u slučaju izostanka opskrbe ili pada kvalitete.

Kako bi se postigla bliska suradnja i visoka sigurnost opskrbe, Grupa će ciljati na nabavu velike količine od svakog dobavljača.

Iz strateških razloga može biti potrebno proširiti nabavu geografski; iz istog razloga fokus će u svakom trenutku biti usmjeren na nabavu iz zemalja koje imaju niske cijene.

U suradnji s Grundos tvornicama, Grupa će stalno ocijenjivati mogućnosti vanjske suradnje.

Funkcija Nabava Grupe će osigurati da se prijevoz koordinira i provodi na ekološki najprihvatljiviji i ekonomičan način.

Da bi se postigla obostrana korist, partnerstva moraju biti osnovana s ključnim dobavljačima. Takva suradnja uključuje obvezu razmjene iskustava i zajednički rad ka smanjenju Grundfos nabavnih troškova.

Gdje je to moguće, nabava će biti izvšena izravno od proizvođača.

Grundfos kupci će dobiti povlašteni položaj kao dobavljači, sve ostale stvari su jednake.

Protok informacija između dobavljača i Grundfosa mora biti automatiziran kroz korištenje informacijske tehnologije u najvećoj mogućoj mjeri.

Uvjeti plaćanja uvijek se trebaju uzeti u obzir kao aktivan parametar i nabava mora biti prilagođena vanjskoj politici Grupe.





    Facebook Twitter LinkedIn Technorati