Upravljanje rizicima

Upravljanje rizicima

Upravljanje rizicima - Politika Grupe

Putem upravljanja rizicima, Grundfos će zaštititi zaposlenike, kao i rad i vrijednosti tvrtke. Analize osnovnih rizika moraju se raditi stalno kako bi se osiguralo da posljedice situacija nastalih kao rezultat oštećenja ili radnji koje povećavaju odgovornosti neće biti značajne za Grundfos. Samo osiguranja koja pokrivaju osnovne rizike će se uzeti u obzir.

Grundfos pridaje veliku važnost sprječavanju gubitaka. Unutar različitih područja odgovornosti, promjene ili proširenja mjera sprječavanja gubitka provoditi će se stalne mjere kako bi se spriječila pojava osiguravajućih događaja.

Upravljanje rizicima i suradnja s dobavljačima osiguranja moraju biti usmjerene na uspostavu politike Grupe, gdje je prednost dobivanje optimalnog osiguranja i uvjeta premije.

Ovaj zadatak mora biti vođen centralno i u najvećoj mogućoj mjeri koordiniran kroz vlastitu osiguravajuću tvrtku Grupe, Grundfos Insurance Management.

Važni događaji osiguranja moraju biti prijavljeni Menadžmentu Grupe bez odlaganja. Svi događaji osiguranja moraju biti registrirani i prijavljeni Menadžeru rizika Grupe kako bi se omogućile potrebne mjere sprječavanja gubitka koje treba poduzeti ili obnoviti pokrivenost osiguranja.

    Facebook Twitter LinkedIn Technorati