Servisiranje

Servis

Servis - Politika Grupe

Grupa smatra servis odlučujućim parametrom za nastavak rasta. Grupa gleda na servis kao samostalni poslovni prostor koji se razvio na zdravoj, financijskoj osnovi.

Grupa će prodavati servis aktivno prema pojedinim tržišnim segmentima i održavati visoku razinu servisa u cilju pružanja korisnicima brzog i učinkovitog servisa.

Servis Grupe uvijek mora provoditi dobro obučeno osoblja i obuhvaća Grundfosove proizvode, kao i crpke drugih marki.

Svaka Grundfos tvrtka će biti odgovorna za kvalitetan servis na vlastitom tržištu.

Lokalna Grundfos tvrtka ima pravo na ugovor s lokalnim servisnim partnerima za obavljanje servisnih obveza u pogledu Grundfosovih proizvoda. Takvi servisni partneri moraju posjedovati stručnost i odobrene alate potrebne za obavljanje servisnog zadatka.

Kada Grundfos ili trgovac zna da su Grundfos proizvodi ponovno prodani zemlji treće strane, moraju osigurati da proizvodi mogu biti servisirani na području tržišta u pitanju.

Grundfos proizvode će servisirati Grundfos ili trgovac na vlastitom tržišnom području, bez obzira na zemlju iz koje su proizvodi kupljeni.

Kada trgovac ili servisni partner obavlja servis, Grundfos će staviti potrebno znanje i materijal na njegovo/ njezino raspolaganje. To se znanje mora odraditi povjerljivo.

Grundfos će pružiti objekte obuke za servisno osoblje. Servis i popravak Grundfos proizvoda moraju biti izrađeni koristeći upute, alate, opremu i testne objekte navedene ili odobrene od Grundfosa.

Servis Grundfos proizvoda može se odvijati u obliku popravka ili zamjene proizvoda. Nove ili renovirane komponente sukladne Grundfos specifikacijama moraju se koristiti za popravak i montažu zamjenskih proizvoda.

Zamjenski i popravljeni proizvodi moraju biti označeni u skladu sa Grundfosovim standardima. Popravljen ili zamjenski proizvod mora biti u skladu sa istim tehničkim specifikacijama kao izvorni proizvod.

Grundfosovi servisni odjeli će primati, popraviti ili obavijestiti o kanalima odlaganja dotrajalih proizvoda.

Zastarjeli proizvodi mogu se servisirati najmanje 10 godina nakon ukidanja proizvodnje. Alternativno, Grundfos se može odlučiti na opskrbu zamjenskih proizvoda.

Neuspjeh izvještavanja će biti napravljen prema Grundfosovim standardima.

    Facebook Twitter LinkedIn Technorati