Poštivanje i predanost

Potpisivanje Kodeksa ponašanja

Grundfos Kodeks ponašanja

U Grundfos očekujemo da će cijela organizacija raditi u okviru društvenih, ekonomskih i ekoloških prioriteta Grupe kao što je definirano u Grundfos misiji, viziji i vrijednostima tvrtke.

Vjerujemo da su poštenje i integritet prihvaćena praksa u svim kulturama. Dok prihvaćamo da se običaji mogu razlikovati od jedne do druge zemlje, želja Grupe je voditi poslovanje sa poštenjem i integritetom.

Grundfos Kodeks Ponašanja se kontinuirano ažurira i ojačava kako bi se poboljšalo naše korporativno upravljanje. U 2009., Kodeks Ponašanja je proširen svim aspektima UN Global Compact-a. Fokusira se na etici i pravnim sukladnostima unutar podmićivanja, zabave i darova, poštenom i zakonitom natjecanju, sukobu interesa, povjerljivosti, prihvatljivom računovodstvu, ljudskih prava, radnih prava, okolišu i političkim doprinosima.

Kodeks Ponašanja ocrtava načela koja usmjeravaju ljude Grundfosa da djeluju odgovorno. Potpisan je od strane svih Grundfos generalnih menadžera, ali korporativno upravljanje i pridržavanje Kodeksa Ponašanja je važno za sve zaposlenike.

UN Global Compact

Sam Grundfos se obvezao na UN Global Compact i deset načela u području ljudskih prava, rada, okoliša i borbe protiv korupcije. U Izvješću o održivosti, otkrivamo dioničarima naš napredak u provedbi deset načela UN Global Compact-a, a podržava široka 2015 UN Millennium Development Goals.

Za daljnje jačanje naše podrške, Grundfos je potpisao inicijativu Briga za klimu, gdje se obvezujemo da ćemo postaviti određene ciljeve za smanjenje emisije štetnih plinova.

 

    Facebook Twitter LinkedIn Technorati