Grundfos kampanje

Heating kampanja 2012

Od 01.08. do 31.12. 2012. godine provodimo Grundfos Heating kampanju. Ove godine kampanja je usmjerena i ka instalaterima stoga smo u tom cilju organizirali sljedeći sistem nagrađivanja: jednom mjesečno, u periodu od pet mjeseci, na nivou distributera biti će dodjeljivane tri nagrade za instalatere sa najvećim brojem kupljenih crpki iz Heating kampanje (UPS, ALPHA2, ALPHA2L). Prva nagrada je Grundfos radno odijelo, a ostale dvije nagrade biti će alat koji je majstorima uvijek potreban.

U svakom prodajnom mjestu dilera biti će postavljeni letci (u prilogu) sa perforiranim dijelom (nagradni kupon) koji će se trebati popuniti i pečatirati, kao i kutije u koje će se kuponi ubacivati.

Crpke u Heating kampanji
    Facebook Twitter LinkedIn Technorati