Strategije i politike

file

Korporativna održivost i odgovornost je sastavni dio našeg poslovanja

Naša zvijezda vodilja za budući Grundfs formulirana je u Grundfos Inovacijskoj namjeri. Kako bi se to ostvarilo, Grundfos je razvio poslovnu strategiju za razdoblje 2011-2015. Poslovna se strategija fokusira na pet strateških tema:

  • Strukturno zdravlje
  • Istinska globalnost
  • Poslovna diferencijacija
  • Inovacijska namjera
  • Dobri ljudi

Veliki napori su usmjereni na definiranje našeg pristupa održivosti, koji je sada sastavni dio pet strateških tema. Biti će ostvareni smanjenjem našeg vlastitog negativnog utjecaja, unaprijeđenjem kupcima usmjerenim zelenih rješenja, razvojem kompetencija za ostvarivanje Inovacijske namjere, sudjelovanjem u javnoj politici i revitalizacijom vrijednosti koje nas vežu zajedno u globalnu tvrtku. Dok su naše temeljne vrijednosti, Kodeks ponašanja i politike temelj za odgovorno djelovanje, Strategija Grupe nas vodi prema razvoju uistinu održivog poslovanja.

Izvršavati globalno

Kako bi se održivost i odgovornost učinkovito izvršila u Grundfosu, smatramo da je presudno da se korporativna održivost i odgovornost ugrade u cijelu organizaciju, što znači da su povezani ciljevi provedeni i primijenjeni preko poslovnih jedinica i tvrtki i na globalnoj i na lokalnoj razini. Svatko od nas ima obvezu djelovati u skladu s tim.


    Facebook Twitter LinkedIn