Okoliš, zdravlje i sigurnost

landscap

Politika Grupe - Okoliš, Zdravlje i Sigurnost

Rad Okoliš, zdravlje i sigurnost (EHS) unutar Grundfos Grupe je dio korporativnog fokusa na održivom razvoju, što je dio naših temeljnih vrijednosti. Ova EHS Politika je razvijena za opisivanje našeg pristupa u ukupnom EHS radu i kako bi se osiguralo da ispunjavamo očekivanja naših kupaca, zaposlenika, zajednice u kojoj živimo i drugih zainteresiranih strana. EHS Politika se odnosi na cijelu Grundfos Grupu i treba se koristi za internu i eksternu komunikaciju.

Okoliš
Sa globalnom prisutnošću i aktivnošću, Grundfos priznaje našu odgovornost prema okolišu. Stalno ćemo procijenjivati i poboljšavati utjecaj na okoliš svih naših aktivnosti i kroz konkretne ćemo akcije postaviti dobar primjer kako pokazati poštovanje i brigu za okoliš.

Zdravlje i sigurnost
Zdravlje i sigurnost naših zaposlenika je ispred svega. Stoga, stalno ćemo unaprijeđivati radno okruženje naših zaposlenika poduzimanjem preventivnih akcija i osigurati da su uvjeti rada u skladu su sa visokim profesionalnim standardima na radnom mjestu. Osim toga, uvijekćemo postupati sa našim zaposlenicima sa dostojanstvom i poštovanjem.

Obveze
Kako bi se osiguralo da ćemo neprestano unaprijeđivati naše EHS performanse, napravili smo sljedeće obveze:

  • Koristiti ćemo certificirane sustave upravljanja ISO 14001 i OHSAS 18001 kako bi ispunili i kontinuirano poboljšavali sve aspekte vezane za Okoliš, Zdravlje i Sigurnost.

  • Obvezat ćemo se da budemo u skladu sa primjenjivim zahtjevima i drugim zahtjevima, kojima smo se obvezali. Želimo postati uzor postavljanjem dobrog primjera i ići dalje nego što zahtijeva zakon. Stalno ćemo promicati i utjecati na lokalne i globalne zakone koji štite okoliš, zdravlje i sigurnost naših zaposlenika, radnih mjesta i zajednice.

  • Potičemo zaštitu okoliša, zdravlje i sigurnost prijateljsko i odgovorno razmišljanje kroz sudjelovanje svih zaposlenika, komunikaciju i razmjenu najboljih praksi.

  • Usklađujemo globalni pristup rada na Okoliš, Zdravlje i Sigurnost, komunicirajući naša postignuća na svim razinama organizacije.

Iz perspektive životnog ciklusa procjenjujemo i poboljšavamo ekološki učinak naših proizvoda, procesa, objekata i dobavljača. Stalno tražimo održiva rješenja poboljšavajući radno okruženje naših zaposlenika i vanjsko okruženje u kojem svi živimo i radimo.

Odjel Grupe za Okoliš je odgovoran za pripremu politike Okoliša, Zdravlja i Sigurnosti, njegovu reviziju i održavanje.

    Facebook Twitter LinkedIn Technorati