Inovacijska namjera

Odabir naše budućnosti

Vjerujemo da je ‘Inovacija suština’ kako je prikazano na sloganu tvrtke Be-Think-Innovate. Naša misija zahtijeva od nas da budemo tehnološki lider, a tvrtka je u više navrata razvijala tehnologije i rješenja sa pogledom na buduće potrebe.

U 2008., smo dovršili Inovacijsku namjeru koja će dati fokus na naše dugoročne inovacijske napore koji idu naprijed do 2025.

Temeljni element Inovacijske namjere je snažna poruka za naše razvijatelje da se naša budućnost treba nastaviti graditi na održivom razvoju. Inovacijska namjera se sastoji od tri elementa - ZABRINUTOST-SKRB-STVARANJE - od kojih svaki predstavlja izazov za našu organizaciju. No pravi izazov je da svaki glavni koncept koji pokrenemo u idućih 20-30 godina treba zadovoljiti sva tri izazova istovremeno.

Zabrinutost-Skrb-Stvaranje: Prvo postaviti održivost - biti tamo za rastući svijetu - biti pionir novih tehnologija
    Facebook Twitter LinkedIn Technorati