Privatnost

Uvjeti korištenja Grundfos digitalnih rješenja

Uvjeti korištenja

Opis usluga

Kada koristite Grundfos digitalna rješenja („Digitalna Rješenja“) možete pristupiti informacijama i uslugama koje pruža Grundfos.

Digitalna Rješenja sastoje se od Grundfos internet stranice, na kojoj možete koristiti
određene usluge, kao što su rješenja za vlastitu uporabu, obrasce za kontakt,
zahtjeve za premium sadržaj, prijaviti se na biltene itd. a specifičnim Grundfos aplikacijama može se pristupiti bez potrebe za izradom računa kao što su Grundfos GO Apps i Grundfos Product Center. Za neke aplikacije postoji dodatna EULA i moći ćete izraditi račun te ostvariti pristup za dodatne module aplikacija.

Prihvaćanje uvjeta

Digitalna Rješenja koja vam pruža Grundfos uključujući ažuriranja, poboljšanja, nove značajke itd. predmet su sljedećih Uvjeta Korištenja („UK“). Grundfos zadržava pravo ažuriranja UK u bilo koje vrijeme bez obavijesti. Najnovija verzija UK može se pregledati klikom na poveznicu „Pravni predmeti“ koja se nalazi na dnu naših internet stranica. Pristupanje na Digitalna rješenja ili korištenjem internet stranice na bilo koji način, prihvaćate vašu suglasnost ovim UK.

Odricanje od odgovornosti

Grundfos pruža Digitalna Rješenja kao uslugu i samo u informativne svrhe. Prijenos ove informacije na nikoji način ne stvara odnos s Grundfosom. Ne biste trebali djelovati po informacijama dobivenima kroz Digitalna rješenja bez da zatražite profesionalnu pomoć od Grundfosa. Iako pokušavamo održavati informacije, softver i bilo koje druge usluge u Digitalnim Rješenjima što je to moguće točnijima, Digitalna rješenja mogu sadržavati pogreške ili nedostatke za koje se mi i svi naši suradnici odričemo bilo kakve i sve odgovornosti. Materijal i sadržaj Digitalnih Rješenja
donose se bez bilo kakvih jamstava i nude se „kakvi jesu“.

Grundfos ili bilo koji njegovi suradnici nisu odgovorni za bilo kakav gubitak hardvera, softvera ili datoteka, koji su uzrokovani korištenjem Digitalnih Rješenja ili elemenata preuzetih ili korištenih s/u Digitalnim Rješenjima. Stoga Grundfos ne daje nikakva jamstva da će Digitalna Rješenja ili usluge koje se nude u Digitalnim Rješenjima, bilo od strane Grundfosa ili umjesto Grundfosa (uključujući preuzimanje besplatnog softvera), zadovoljiti vaše zahtjeve ili da će biti neprekidne, pravovremene, sigurne ili bez pogrešaka, ili da su Digitalna Rješenja ili serveri korišteni od strane Grundfosa bez virusa ili pogrešaka ili da su potpuno funkcionalni ili točni. Grundfos nastoji održavati Digitalna Rješenja i njihov rad, ali Grundfos nije i ne može biti odgovoran za bilo kakve nepravilnosti koje mogu postojati u Digitalnim Rješenjima ili radu Digitalnih Rješenja.

Grundfos može osigurati poveznice na druge stranice ili omogućiti pristup aplikacijama trećih strana. Korištenje takvih aplikacija trećih strana i/ili drugih aplikacija je na vašu odgovornost.

Zakoni koji se primjenjuju ne smiju dozvoliti isključenje određenih jamstava ili ograničenje ili isključenje odgovornosti posljedičnih šteta. Sukladno tome, neka od gore navedenih ograničenja ili isključenja ne mora se odnositi na vas. Ipak, u nikojem slučaju ukupna odgovornost Grundfosa ili njegovih suradnika prema vama ne prelazi iznos koji ste platili vi, za korištenje Digitalnih Rješenja.

Nezakonita ili zabranjena uporaba

Kao uvjet vašeg korištenja Digitalnih Rješenja, nećete koristiti Digitalna Rješenja u bilo koju svrhu koja je nezakonita ili zabranjena ovim UK. Ne smijete koristiti Digitalna Rješenja na bilo koji način koji može oštetiti, onemogućiti ili preopteretiti bilo koji Grundfos server ili mreže priključene na bilo koji Grundfos server, ili ometati bilo koju stranu u korištenju bilo koje Digitalnih Rješenja. Ne smijete pokušati ostvariti pristup bilo kojim Digitalnim Rješenjima, drugim računima ili bilo kojem Grundfos serveru, hakiranjem ili na bilo koji drugi način. Ne smijete dohvatiti ili pokušati dohvatiti bilo kakve materijale ili informacije na bilo koji način koje nisu namjerno omogućene kroz Digitalnim Rješenjima.

Ne smijete svjesno donositi viruse, trojane, crve ili druge materijale koji su zlonamjerni
ili tehnički štetni.

Intelektualno vlasništvo

Digitalna Rješenja i svi elementi koji ih sačinjavaju, uključujući posebno grafove,
podatke, softver, tekst, logotipe Digitalnih Rješenja, zaštićeni su pravom nad
intelektualnim vlasništvom, tj. posebno zakonima o autorskim pravima i/ili
zaštitnim znacima.

Digitalna Rješenja i svi elementi koji ih sačinjavaju isključivo su vlasništvo Grundfos
Holding A/S.

Grundfos Holding A/S omogućava vam ograničenu, ne-ekskluzivnu licencu za korištenje Ditialnih Rješenja kako je specificirano za svako Digitalno Rješenje.

Bilo koje drugo korištenje Digitalnih Rješenja ili jednog od njegovih elemenata predstavlja kršenja prava osim ako prethodno nije dozvoljeno pisanim putem od strane Grundfos Holding A/S.

Obeštećenje

V iste dužni obeštetiti, braniti i braniti Grundfos (uključujući i podružnica) od bilo
kakve odgovornosti, zahtjeva, gubitka i troškova, uključujući razumne odvjetničke naknade i troškove, s obzirom na vaše kršenje ovih Uvjeta korištenja ili uporabe ili zlouporabe Grundfos računa.

Pravni sporovi

Svi sporovi proizašli iz korištenja Aplikacija ili tumačenja UK u nadležnosti je
Danskih zakona, osim u slučaju sukoba zakonskih odredbi. Isključiv nadležni sud
za bilo koje i sve sporove koji proizlaze iz ili su povezani s ovim licencnim
ugovorom za krajnjeg korisnika jest gradski sud u Kopenhagenu, u Danskoj.

Ukoliko se zakoni primjenjivi na ove uvjete naknadno tumače ili promijene na način da
jedna ili nekoliko klauzula postanu nevažeće ili neprimjenjive, one neće
obuhvaćati nevaljanost uvjeta kao cjeline.

Ostalo

Grundfos zadržava pravo izmjene, obustavljanja ili prekida Digitalnih Rješenja u bilo
koje vrijeme, bez razloga ili obavijesti. Grundfos također zadržava pravo ukidanja pristupa i korištenja Digitalnih Rješenja vama, vašem administratoru ili bilo kome od vaših ovlaštenih korisnika u bilo koje vrijeme, bez razloga ili obavijesti. Bez ograničavanja općenitosti navedenog, Grundfos može obustaviti ili prekinuti vaš pristup Digitalnim Rješenjima u bilo kojem trenutku ako prekršite bilo koji dio UK.

UK predstavljaju potpuni ugovor između Grundfosa i vas kao korisnika, te
zamjenjuje sve prijašnje ugovore.

Ukoliko Grundfos ne provodi neku posebnu odredbu, Grundfos se ne odriče prava da to napravi kasnije. Ukoliko sud utvrdi da bilo koji dio uvjeta nije primjenjiv na vas, ostatak uvjeta ostaje na snazi. Grundfos može dodijeliti ovaj ugovor u diskreciji, bilo kojem pravnom tijelu u Grundfos grupi.

 

Pravila o zaštiti privatnosti

Za isporuku Digitalnih Rješenja, Grundfos prikuplja osobne podatke o vama.
Kada koristiti Grundfos Digitalna Rješenja, omogućavate Grundfosu da obrađuje
vaše osobne podatke u skladu s ovim Pravilima o zaštiti privatnosti.

Mi u Grundfosu prepoznajemo potrebu da želite održavati povjerljivost osobnih podataka koje pružate preko interneta i svjesni smo da smo obvezni osigurati odgovarajuću zaštitu i odgovornu obradu svih osobnih informacija koje primimo.

Ukoliko smatrate da ne možete prihvatiti ova Pravila o zaštiti privatnosti, savjetujemo vam da ne koristite Grundfos Digitalna Rješenja.

Koju vrstu podataka prikupljamo i obrađujemo te zbog kojih razloga?

U pravilu, možete pristupiti Digitalnim Rješenjima bez da nas obavijestite tko ste i bez da nam date vaše osobne podatke.

Ipak, Grundfos vas nekada treba pitati i registrirati osobne podatke o vama, kao što su vaše ime, tvrtka, email adresa, telefonski broj i adresa („Osobni Podaci“) kako bi vam dostavili nove biltene i druge usluge.

Grundfos registrira i obrađuje osobne podatke o vama kako bi isporučio zatražene usluge kada vi:

  • Koristite određene usluge i obrasce za kontakt,
  • Šaljete nam upit ili povratne informacije,
  • Prijavite se za biltene ili
  • Nam dajete bilo kakve osobne podatke putem internet stranice ili aplikacija.

Grundfos registrira samo one osobne podatke koji su potrebni za osiguravanje usluge koju ste zatražili (npr. vašu email adresu ili privatnu adresu).

Grundfos prikuplja podatke o vašem korištenju Digitalnih Rješenja, uključujući i vašu IP adresu, u svrhu prikupljanja znanja i informacija te u svrhe analize, kako bi stvorio
potpunu sliku o kupcu i bolje shvatio zahtjeve i ponašanje naših kupaca. Ovo znanje koristimo za stvaranje korisničkog iskustva koje je prilagođenije korisnicima.

Grundfos ne pohranjuje informacije o načinima plaćanja, kao što su brojevi debitnih kartica, brojevi bankovnih računa ili slično.

Tko upravlja podacima i s kim dijelimo osobne podatke (obrađivači podataka)?

Grundfos Holding A/S, Poul Due Jensens Vej 7, 8850 Bjerringbro, Denmark je upravitelj podataka i odgovoran je za sigurnost prikupljenih informacija.

Kako bi isporučili robu ili usluge koje ste naručili, osobni podaci uneseni u Digitalna Rješenja mogu se dijeliti s:

  • tvrtkama u Grundfos grupi
  • pažljivo odabranim trećim stranama kojima je povjereno korištenje vaših osobnih podataka, uključujući ali bez ograničenja na:

- Microsoft Ireland Operations Limited Atrium Building Block B, Carmenhall Road, Sandyford Industrial Estate, Dublin 18, Irska

- Globase International Aps Emdrupvej 28 A, 3. 2100 Copenhagen, Denmark

- Google Gordon House, Barrow St, Dublin 4, Irska

- Adobe Systems Ireland Limited 4-6 Riverwalk, Citywest Business Campus Dublin 24, Saggart, Irska

- MaxMind 14 Spring Street, 3. kat, Waltham, MA 02451, SAD

- Marketo Inc. Corporate Headquarters, 901 Mariners Island Boulevard, Suite #500 (Reception), San Mateo, CA 94404, SAD

- Facebook  4-5 Grand Canal Square, Dublin, Irska

Moguće je da druge ovlaštene treće strane imaju potrebu pristupa ili spremanja
osobnih podataka ako zakon tako zahtijeva. Grundfos ograničava takve treće
strane u njihovom pristupu i upotrebi osobnih podataka.

Kako pohranjujemo vaše osobne informacije?

Vaše osobne informacije i datoteke podataka mogu se pohranjivati i obrađivati u bilo kojim zemljama u kojim Grundfos ima postrojenja ili u kojima Grundfos angažira pružatelje usluga. Korištenjem Grundfos Digitalnih Rješenja ili otkrivanjem informacija Grundfosu pristajete na prijenos informacija u zemlje izvan vašeg prebivališta, koja može imati različita pravila o zaštiti podataka od onih u vašoj zemlji ili u zemlji u kojoj ste se nalazili kada ste davali informacije Grundfosu.

Osobne informacije pohranjujemo samo onoliko koliko je potrebno za gore
spomenute razloge.

Pristup informacijama, pritužbe

Imate pravo postavljati upite u vezi s informacijama koje je tvrtka Grundfos zabilježila o vama i uložiti prigovor na zabilježene informacije i obradu vaših osobnih podataka. Ako su informacije netočne, nepotpune ili nebitne, imate pravo na ispravak ili brisanje tih informacija.

Nadalje imate pravo prosvjedovati protiv bilo kakvih profila od strane Grundfosa. Također možete uložiti žalbu danskoj agenciji za zaštitu podataka.

Ako želite saznati više ili želite promijeniti svoje podatke, možete se obratiti tvrtki
Grundfos Holding A/S popunjavanjem ovog obrasca za kontakt na.

Kontakt, izmjene i dopune pravilima o zaštiti podataka

Grundfos se obvezuje da u bilo koje vrijeme zadovoljava zahtjeve pravne regulative koja se odnosi na zaštitu osobne privatnosti. Na vrhu naših pravila o zaštiti podataka možete uvijek vidjeti kada su pravila posljednji put ažurirana.

Ukoliko imate bilo kakva pitanja ili komentare vezane za naša pravila o zaštiti podataka ili način kako koristimo vaše osobne informacije pozivamo vas da nas kontaktirate na Grundfos Holding A/S.