Grundfos World Installer Champioship

Grundfo World Installer Championship
Grundfos World Installer Champnioship

Predstavnika Hrvatske biramo na finalu koji će se održati u Zagrebu u siječnju 2020.

On će se zajedno sa ostalih 29 predstavnika takmičiti za titulu najboljeg i poklon voucher za putovanje po izboru u iznosu od 10.000 EUR.

Saznajte više


    Facebook Twitter LinkedIn