Jedna ALPHA odgovara svim namjenama

NOVO!!
NOVA CRPKA NA TRŽIŠTU - ALPHA 1L!

ALPHA1 L prednosti:

  • Kompatabilna je s većinom postojećih instalacija s Grundfos crpkama
  •  Manja potreba za rezervnim dijelovima
  • Mijenja kompletnu crpku ili samo glavu crpke
  • Priključak za signalne kablove (PMW)
  • Izdržljiva konstrukcija i visokokvalitenimaterijali

Saznajte više


    Facebook Twitter LinkedIn