Video: Promovirajte se na internetu

Ovaj video prikazuje kako instalater promovira svoje poslovanje na internetu koristeći Googleove alate Pogledaj video i nauči o novim i uzbudljivim načinima promoviranja svog poslovanja!