Polagano punjenje

POLAGANO PUNJENJE – INTELIGENTAN NAČIN

Soft-fill

OPIS

Inteligentne funkcije kontrolera uključujući funkciju polaganog dizanja tlaka.
Ova funkcija osigurava da se crpke upravljaju tako da smanje opterećenje na cijevi kod pokretanja ili ako se dogodi prekid u napajanju električnom energijom.

PREDNOSTI

• Zaštita cijevi
• Smanjeno održavanje cijevi
• Smanjeno pucanje cijevi

PROIZVODI

Control MPC
 

Povezane teme