Obilježavanje i pakiranje robe

Obilježavanje i pakiranje robe

U tijeku i gotovi proizvodi

mora biti prikladno pakirano kako bi se zaštitilo od oštećenja. Sva pakiranja i označavanja osigurana od dobavljača moraju zadovoljiti važeće standarde i propise.

Sve palete i nosači korišteni od dobavljača za isporuku robe GRUNDFOSU moraju biti u skladu sa sljedećim standardima:

Drvena ambalaža - Kvaliteta i zahtjevi