Kodeks ponašanja dobavljača

GrA9199_la

Kodeks ponašanja dobavljača

U GRUNDFOSU cijenimo odgovornost naših dobavljača, a mi želimo da oni žive istim visokim standardima kao i mi. Mi vjerujemo u komunikaciju i dijalog kao snažne razvojne alate, pa stoga ohrabrujemo i podržavamo naše dobavljače kada je u pitanju postavljanje ambicija i odgovornih ciljeva.

Kodeks ponašanja dobavljačaje uključen je u Okvirnom sporazumu Groupe, a time svi dobavljači izravnih materijala Grundfosu moraju biti u skladu s očekivanjima i zahtjevima koda.

GRUNDFOS je potpisao UN Global Compact, a na tom okviru se temelji i naš Kodeks ponašanja dobavljača. Baš kao što je UN Global Compact, naš Kodeks ponašanja dobavljača navodi minimalne uvjete prihvatljive za GRUNDFOS kada su u pitanju društvena i etička pitanja prema dobavljačima, a time i poštivanje samo po sebi ne ukazuju na razinu svjetske klase unutar društvene odgovornosti. Sukladnost s Kodeksom ponašanja dobavljača je uvjet za razvoj odnosa između GRUNDFOSA i naših dobavljača, pa je stoga i temelj za zajedničko postizanje viših ambicioznih ciljeva.

Ovdje možete pročitati više o našem Kodeksa ponašanja dobavljača