Što kupujemo - Neposredno

Direktno

Izravni materijali u GRUNDFOS Grupi su definirani kao proizvodi koji su dio liste materijala naših vlastito proizvedenih proizvoda.

Nabava izravnih materijala unutar GRUNDFOS Grupe je podijeljena u nekoliko skupina. Ispod ćete naći skupine predstavljene kao sveukupni opis kategorija/proizvoda unutar skupine

  • Metali poput nehrđajućih ravnih i okruglih proizvoda, bakrene žice, kabela, aluminija i laminata.
  • Polimeri i kemikalije poput sirovina i lijevanih kompozitnih materijala, kemikalija, izolacijskih materijala i sirovina i lijevane gume.
  • Odljevci u materijalima željeza, nehrđajućeg čelika, bronce, aluminija, titana, kao i kalupa lijevanog rotora
  • Mehanika poput prijenosa, brtve, ležajevi, spremnici, ventili, oprema u svim materijalima, opruga i magneta.
  • Elektronika, kao što su aktivni i pasivni dijelovi, tiskane pločice, snaga, prikazi, kontrola/pokretači i obnovljivi energetski sustavi.
  • Elektro mehanika poput motora i crpki
  • Strojno kao površinska obrada, limeni, pločasti, zavareni - i okrenuti dijelovi
  • Pakiranje kao što su polimeri, drvene i kartonske ambalaže, kao i naljepnice, pločice s imenom i uputama

Ukupna izravna nabava u Grundfosu prelazi 600 mil. Eura godišnje i omogućava proizvodnju više od 16 mil. crpki.