Postojeći kupac - web pristup

Računalo iza stakla od vode

GRUNDFOS Extranet nudi sljedeće usluge za postojeće kupce.

Mrežna suradnja kupaca je zajednički princip opskrbe gdje se kupcu odobrava uvid u zalihe GRUNDFOSA i djelomično ili u potpunosti preuzima odgovornost nad GRUNDFOS zalihama na temelju dogovorenih uvjeta i parametara.

Pristup dokumentu je zajednički alat za dijeljenje tehničke dokumentacije s kupcima. To uključuje GRUNDFOS tehničke crteže, upute i sl. Na temelju prava pristupa dodijeljenih kupcu, odgovarajući dokumenti su dostupni kupcu.

Extranet log-in