O Nabavi Grupe

Dana obveza

našim kupcima ovisi o pouzdanoj opskrbi materijalima i opremom.

Moramo biti sigurni da ćemo dobiti materijal i opremu prave kvalitete, u pravo vrijeme, po pravoj cijeni. Iz tog razloga, GRUNDFOS smatra svoje kupce kao vitalne, a mi smatramo naše odnose s njima kao način da postanemo konkurentniji na tržištu.

Naši ljudi za nabavu diljem svijeta osiguravaju da imamo portfolio dobavljača koji može pružiti pravu kvalitetu, vrijeme isporuke i cijenu. Oni su odgovorni i za odabir dobavljača koje trebamo i razvoj odgovarajućih odnosa sa svakim dobavljačem.

To se može odvijati bilo na globalnoj razini u Nabavi Grupe ili na lokalnoj razini u svakoj proizvodnoj tvrtki.

Uprava Odnosa s dobavljačima (SRM) nam pomaže stvaranju i razvoju odgovarajućeg odnosa sa svakim od naših mnogih dobavljača u odnosu na proizvod koji nam prodaju.

Na taj način ćemo postati privlačniji kupac, a istovremeno ćemo pomoći našim dobavljačima da bolje razumiju naše potrebe.

GP