Bioetanol

Pregled

Pregled

Bioetanol

Asortiman Grundfos industrijskih crpki je idealan za dizanje smjese, fermentaciju, destilaciju i proces isparavanja. Regulacijom i optimizacijom procesa protoka, vanjske se bakterije učinkovito drže podalje, nudeći optimiziranu - i zauzvrat jeftiniju - proizvodnju. Naravno, ATEX-odobrene crpke su dostupne za dizanje etanola kako bi se osigurala savršeno sigurna radna okolina.

Kontakt
Lokalna prodajna tvrtka

Telefon

+ 385 1 6595 400
Lokalni servisni centar

Telefon

+ 385 1 6595 400