Napajanje kotla

Pregled

Pregled

Kotao: Proizvodne linije u velikoj mjeri ovise o učinkovitom i pouzdanom radu kotla. Iz tog su razloga Grundfos robusne napojne crpke za parne kotlove, kotlove tople vode i kotlove na termalno ulje posebno dizajnirane kako bi ponudile optimalne karakteristike čak i u najtežim uvjetima.

Sve Grundfos napojne crpke se mogu opremiti s integriranim frekvencijskim pretvaračem za optimizaciju procesa u smislu temperature, tlaka i kvalitete pare. Ako je izrada vode dio procesa, dozirne crpke će osigurati vrlo precizno doziranje bilo kojeg aditiva.

Para: Kada su u pitanju napojne crpke, parni kotlovi su među najtežim i najzahtjevnijim primjenama. Proces uključuje visoki tlak, visoke temperature okoline i značajan broj pokretanja i zaustavljanja što napreže crpku. Za zadovoljavanje ekstremnih uvjeta, Grundfos višestupanjske napojne crpke su optimizirane u svakom aspektu te su čak u stanju učinkovito rukovati lošim ulaznim uvjetima. Crpke se dalje mogu isporučiti sa hlađenim vrhom koji štiti vratilo od oštećenja uzrokovanog visokim temperaturama - i sa monitorom koji će nadgledati proces i upozoriti vas o odstupanjima.

Topla voda: Grundfos jednostupanjske crpke sa skretnicom za kotlove tople vode rade sa temperaturama do 110°C, čime se osigurava da je svaki proces koji zahtijeva toplu vodu dovoljno opskrbljen - i da je temperatura vode u kotlu konstantna.

Termalno ulje: Termalno ulje je vrlo prikladna alternativa pari u mnogim procesima, osobito u onima u kojima se zahtijeva visoki tlak. Asortiman Grundfos napojnih crpki za primjene termalnog ulja rade s temperaturama do 240°C i sastoji se i od jednostupanjski i višestupanjskih modela.

Povezani proizvodi
Kontakt
Lokalna prodajna tvrtka

Telefon

+ 385 1 6595 400
Lokalni servisni centar

Telefon

+ 385 1 6595 400