Proizvodi od mikrobne kulture

Pregled

Pregled

Proizvodi od mikrobne kulture

Proizvodi od mikrobne kulture, kao što su jogurt i kiselo vrhnje moraju se rukovati sa velikom pažnjom radi očuvanja pojedinih kultura i zaštite voća i bobica. To čini asortiman Grundfos sanitarnih crpki vrlo pogodnima za ovu specifičnu primjenu. Krzo cijeli proces - od prijema mlijeka do pakiranja - doziranje kao i rukovanje provodi se sa velikom preciznošću i brigom, osiguravajući da je vaš konačni proizvod visoke kvalitete.

Prijem mlijeka: U velikoj većini mljekara mlijeko se prenosi iz cisterne za mlijeko u spremnike koristeći jednostupanjsku centrifugalnu crpku. Ako je potreban viši tlak, dostupna je višestupanjska crpka. Kako bi se u potpunosti ispraznila cisterna za mlijeko, jednostupanjska samousisna crpka, sama stvarajući vakum, može biti isporučena.

Obrada mlijeka: Tijekom procesa obrade jednostupanjske centrifugalne crpke prenose mlijeko iz jednog spremnika u drugi, a na kraju "end-suction" crpka omogućuje brzo zagrijavanje mlijeka kako bi se ubile sve bakterije - i jednako brz proces hlađenja. Brza pasterizacija je ključna kako bi se zaštitio okus mlijeka.

Proces: Nježno rukovanje je ključna riječ u proizvodnji proizvoda od mikrobne kulture. Kao prvo sve crpke moraju osigurati da sve viskoznija tekućina nije izložena trešnji koja bi mogla uništiti karakterističnu teksturu. Nadalje, važno je da su cijele bobice očuvane. Grundfos "lobe" crpke su razvijene da učine oboje - i da to učine sa velikom pažnjom. Povrh toga, visoko kvalitetne crpke su sposobne precizno dozirati kulturu i bilo koju boju, voće i bobice.

Važne napomene

  • Sve Grundfos sanitarne crpke imaju EHEDG certifikat. Određeni modeli također imaju i 3A certifikat.
  • "By-wing lobes" su posebno izrađene za očuvanje čitavih bobica u proizvodnji proizvoda od mikrobne kulture.
  • Odaberite SiC/SiC mehaničke brtve vratila, ako bi oksidirajuće dezinfekcijsko sredstvo potencijalno moglo izazvati koroziju.

Povezani proizvodi
Kontakt
Lokalna prodajna tvrtka

Telefon

+ 385 1 6595 400
Lokalni servisni centar

Telefon

+ 385 1 6595 400