Perači dijelova

Pregled

Pregled

Perači dijelova

Grundfos crpke su vrlo pogodne za primjene pranja dijelova u industriji, dozvoljavajući prilagodbu crpki u smislu protoka i tlaka za prilagođavanje pojedinim zahtjevima.

Jednostupanjske ili višestupanjske centrifugalne crpke rade na temperaturama do 180°C i pri tlakovima do 40 bara u dvije vrste primjena:

  • Perači kućišta
  • Tunelski perači

Na vrhu asortimana standardnih crpki na raspolaganju za perače dijelova, Grundfos također nudi posebne crpke razvijene za rukovanje različitim medijima. Ako voda sadrži ulje, materijal brtve vratila mora biti u stanju izdržati ovu specifičnu tekućinu - a osobito agresivne deterdžente zahtijevaju da je materijal crpke također dizajniran za ovaj izazov.

Naravno, sve crpke za perače dijelova mogu biti isporučene sa dozirnim crpkama koje precizno doziraju deterdžent i otapala.

Važne napomene

  • Ako se perači dijelova koristi za razne svrhe pranja važno je osigurati da su crpke dizajnirane da podnesu relevantne deterdžente i kemikalije.
Kontakt
Lokalna prodajna tvrtka

Telefon

+ 385 1 6595 400
Lokalni servisni centar

Telefon

+ 385 1 6595 400