Periferno odvodnjavanje

Pregled

Pregled

Periferno odvodnjavanje i održavanje konstantne razine vode obično uključuje određeni broj bunara instaliranih oko otvorenih jama rudnika. Grundfos može ponuditi fleksibilno i učinkovito rješenje za uklanjanje čiste ili prljave vode sa česticama i podešavanje razine vode sa bušotina od 30 m do 600 m. Verzije antikorozivnih materijala višeg razreda su također dostupne za teške uvjete sa niskim pH i kloridima.

Na primjer, Grundfos može isporučiti SP crpke sa praznom komorom koje su pogodne za vaše potrebe danas, i da nude brzo i učinkovito rješenje kada veća dubina i snaga budu potrebni. Fleksibilno podizno crijevo osigurava da se takvim dodacima rukuje lako i bez problema.

Uz moguće velike fluktuacije u potražnji za performansama i instalirano više crpki, dodajući pogone promjenjive frekvencije će izjednačiti hidraulično opterećenje na bunarima, automatski podešavajući brzinu crpke na zahtjev. To osigurava optimalno odvodnjavanje oko periferije rudnika.

Grundfos motorska zaštita je razvijena za crpke, ne samo za motor, a korišten zajedno sa Modulom sučelja osigurava namjensku regulaciju razine odvodnjavanja koja pruža veću zaštitu, jer se osim električnih uvjeta mjere i drugi parametri u motoru. To omogućuje vremenske rutine zaustavljanja/pokretanja koje ne oštećuju crpku ili motor i pomažu izbjegavati nagle gubitke i rizik od poplava.

Točan odabir materijala je najvažniji način prevencije korozije, produžujući vijek trajanja crpnih sustava. Grundfos može pružiti stručno razradu kako bi zadovoljili vaše željene ciljeve izvedbe, od početnog utvrđivanja potreba, do izbora, instalacije, rada i održavanja crpnog rješenja. Nadalje, Grundfos kroji ugovore o puštanju u pogon i ugovore o servisiranju prema vašim zahtjevima, i također se mogu dogovoriti kompleti rezervnih dijelova i preporučeni rezervni dijelovi na licu mjesta.

Povezani proizvodi
Kontakt
Lokalna prodajna tvrtka

Telefon

+ 385 1 6595 400
Lokalni servisni centar

Telefon

+ 385 1 6595 400