Primarna obrada

Pregled

Pregled

"Screening" stanica

Neprerađena otpadna voda ima visok sadržaj velikih materijala, kao što su toaletni papir, tekstil, salvete, kao i plastične vrećice, komadići drva. Takvi materijali moraju biti uklonjeni kao prvi dio procesa obrade, kako bi se spriječilo začepljenje i mogući kvar mehaničke opreme na postrojenju za obradu otpadnih voda. "Screening" stanica je, dakle, prvi korak u mehaničkoj obradi otpadne vode.

Učinkovito pranje zadržanog materijala će značajno smanjiti količinu otpada i spriječiti probleme neugodnog mirisa. Grundfos nudi crpke i regulacijska rješenja za učinkovito protupranje pregrada, osiguravajući pouzdan rad vaše "screening" stanice.

Grundfos Hydro MPC asortiman višestupanjskih uređaja za povišenje tlaka znači da možete upravljati svojim zonama tlaka s lakoćom, a zajedno sa našim asortimanom dodatne opreme senzora razine će osigurati učinkovito pranje cijele "screening" stanice.

Odstranjivanje pijeska, šljunka i masti

Jednom kad se otpadna voda prosija za uklanjanje velikih materijala, sljedeći korak mehaničke obrade je uklanjanje šljunka i masti. Uklanjanje istih prije početka biološke obrade otpadne vode je bitno za osiguranje nesmetanog rada postrojenja za obradu otpadnih voda.

Uobičajeno rješenje je prozračena komora pijeska i masti, gdje aeracija kontinuirano djeluje kako bi održala organske tvari u suspenziji dok se pijesak i mast uklanjaju kroz sedimentaciju i flotaciju. Ako pijesak i šljunak nisu uklonjeni i nastave do primarnog klarifikatora ili čak dalje u postrojenje, može dovesti do značajnog porasta začepljenja i trošenja opreme.

Uklanjanje šljunka zahtijeva robusne i izdržljive crpke. Grundfos asortimani SE/SL i S crpki sa vortex impelerima su posebno su dizajnirani za dugotrajno korištenje sa teškim kanalizacijskim protocima i mogu se instalirato na suho ili potopljeno. Oni nude pouzdanost koja vam je potrebna kako bi se osigurao siguran rad. Difuzorski sustavi Grundfosa nude fino ili grube difuzore mjehura ta velike zračne protoke za procese separacije uklanjanja šljunka i masti.

Spremnik izjednačavanja

Spremnik izjednačavanja je mjesto gdje se višak otpadne vode može pohraniti za vrijeme jake kiše. Spremnici izjednačavanja mogu biti učinkovit način optimizacije troškova postrojenja za obradu otpadnih voda, jer omogućuju izgradnju manjih spremnika za obradu i osigurava se stalno hidraulično opterećenje u postrojenju.

Grundfos nudi niz crpnih i regulacijskih rješenja kao i miksere i opremu za čišćenje koji zajedno osiguravaju pouzdan i automatski rad spremnika oborinskih voda. Jednom kad se hidraulično opterećenje smanji i kapacitet je dostupan, možete ponovno dobiti kretanje otpadne vode sa savršenom učinkovitošću.

Spremnici oborinskih voda mogu biti izrađen gotovo bilo koje veličine i oblika. Ulazom i izlazom se može upravljati gravitacijom, crpnim sustavom ili njihovom kombinacijom, ovisno o hidrauličnim uvjetima u sustavu. Grundfos ima crpke koje se mogu nositi sa tim teškim zahtjevima. Grundfos asortimani SE/SL i S i KPL/KWM crpki su posebno dizajnirani za dugotrajno korištenje sa teškim kanalizacijskim protocima i može biti instaliran na suho ili potopljen. Grundfosova serija dodatne opreme senzora razine osigurava da vaš crpni sustav može regulirati eventualne fluktuacije u potražnji za performansama. To osigurava optimalan prijenos otpadnih voda do i od spremnika izjednačavanja.

Učinkovito miješanje i čišćenje spremnika izjednačavanja je bitno kako bi se smanjili radni troškovi i izbjegli problemi neugodnog mirisa. Grundfosova serija RainJets je posebno dizajnirana za tu svrhu, nudi robusnu izradu i jednostavno servisiranje i održavanje. RainJets može raditi samostalno ili zajedno sa robusnim i izdržljivim AMD mikserom.

Sustavi regulacije i nadzora povećavaju potencijal za poboljšanje i učinkovitosti i pouzdanosti. Osim pogona promjenjive brzine (Grundfos CUE), Grundfos isporučuje motorsku zaštitu (MP204) za nadzor stanja motora, osiguravajući optimalan rad.

Primarna klarifikacija

Nakon mehaničke obrade, svrha primarne klarifikacije je smanjenje organskog opterećenja prije biološke obrade. Jednostavno ostavljajući čestice da se stalože pomoću gravitacije, značajan dio organskih nečistoća u otpadnim vodama može se ukloniti, a to je ekonomičan način smanjivanja veličine i troška biološke obrade.

Važno je stvoriti optimalne uvjete za smirivanje pod primarnom klarifikacijom, stoga su uvjeti protoka i brzine vode dizajnirani da favoriziraju taloženje. Staložena tvar koja proizlazi iz primarne klarifikacije naziva se primarni mulj, koji se potom diže od primarnih klarifikatora na obradu mulja. Grundfos asortimani SE/SL i S crpki sa vortex impelerima su posebno su dizajnirani za dugotrajno korištenje sa teškim kanalizacijskim protocima i mogu se instalirato na suho ili potopljeno.

Kemikalije i polielektroliti mogu se dodati kako bi se povećala učinkovitost i poboljšalo taloženje mulja, pomažući u uklanjanju do 80% lebdećih tvari. Grundfos može isporučiti kompletne dozirne crpne sustave za velike ili male volumene i na temelju različitih tehnologija za precipitaciju i flokulaciju i pH prilagodbu, i PLC-regulirane, potpuno automatske sustave za rukovanje pripremom i pouzdanim doziranjem organskih koagulanata ili polielektrolita.

Grundfos može pružiti stručno razradu kako bi zadovoljili vaše željene ciljeve izvedbe, od početnog utvrđivanja potreba, do izbora, instalacije, rada i održavanja crpnih i dozirnih rješenja. Grundfosovi ugovori o puštanju u pogon osiguravaju ispravnu instalaciju i ugovori o servisiranju pokrivaju sve mogućnosti, od rutinskog održavanja do rezervnih dijelova.

Slučajevi
Kontakt
Lokalna prodajna tvrtka

Telefon

+ 385 1 6595 400
Lokalni servisni centar

Telefon

+ 385 1 6595 400