Obrada mulja

Pregled

Pregled

Mulj je nusproizvod obrade otpadnih voda u bilo kojem tradicionalnom postrojenju za obradu otpadnih voda, a dok se obrađena voda može ispuštati na primanje vode u skladu sa zahtjevima dozvole za ispuštanje, rukovanje obradom mulja je složenije. Općenito, konačno odlaganje će biti korišteno kao gnojivo na obrađenim površinama, kao odlaganje na odlagalištima otpada, ili spaljivanje na licu mjesta ili kod vanjskog partnera, često kao dio generiranja energije.

Dizanje mulja zahtijeva opremu koja može održavati kretanje viskoznog medija - bez začepljena. Primarni mulj treba dizati od primarnog klarifikatora do obrade mulja, a crpna stanica mulja zahtijeva pažljiv odabir crpki, ovisno o sadržaju mulja i protoku.

Centrifugalne crpke poput Grundfos asortimana SE/SL ili S crpki sa vortex impelerima se često koriste i namijenjene su za dugotrajan rad u teškim uvjetima. Za dizanje mulja, crpke instalirane na suho su poželjnije, jer to omogućava česte preglede i jednostavno održavanje.

Sustavi regulacije i nadzora povećavaju potencijal za poboljšanje i učinkovitosti i pouzdanosti. Grundfos isporučuje vanjske pogone promjenjive brzine (Grundfos CUE), motorsku zaštitu (MP204) za nadzor stanja motora, osiguravajući optimalan rad.

Zgušnjavanje/odvodnjavanje mulja

Glavna svrha zgušnjavanja/odvodnjavanja mulja je smanjiti volumen mulja, čime se smanjuje potrebna veličina i kapacitet kasnijih procesa obrade i opreme. Nadalje, smanjenje sadržaja vode smanjuje potrošnju energije za grijanje mulja u razgrađivaču. Učinkovitost odvodnjavanja ovisi o vrsti opreme i kvaliteti mulja.

Grundfos može isporučiti PLC-regulirane, potpuno automatizirane sustave za pripremu i pouzdano doziranje organskih koagulanata ili poli-elektrolita. Grundfos ima specijalističko znanje za to i može iskrojiti dozirnu stanicu koristeći kemikalije kao koncentrirane, rješenja spremna za korištenje ili suhe kemikalije, prema vašim potrebama.

Mulj se može odvodnjavati izravno iz koncentracijskog spremnika ili spremnika za skladištenje mulja. Obično, mulj se zgušnjava pomoću gravitacije u koncentracijskom spremniku mulja ili mehaničkim odvodnjavanjem u jednostavnim jedinicama za odvodnjavanje, i jednostavno uključuje uklanjanje vode iz mulja. Mogu se dodati polielektroliti kako bi se poboljšalo formiranje velikih flokula mulja.

Uklanjanje vode se odrađuje sa Grundfos asortimanom SE/SL i S crpki, koje su posebno dizajnirane za dugotrajno korištenje i upravljanje protokom, a mogu biti instalirane na suho ili potopljene.

Spremnici mogu biti opremljeni sa niskobrzinskim AMG mikserom kako bi se osigurala homogena koncentracija mulja. Grundfos mikseri nude robustan dizajn sa materijalima otpornim na koroziju, jednostavnan servis i održavanje, i neometan rad u teškim uvjetima.

Razgradnja mulja

Mulj se često obrađuje pomoću raznih tehnika razgrađivanja, čiji je cilj smanjiti količinu organskih tvari i brojne zaraze koje uzrokuju mikroorganizmi u čvrstim tvarima. Danas, razgrađivači su relativno jednostavni za korištenje, i unatoč potrebnim relativno visokim temperaturama u procesu razgrađivanja mulja, potrebno je vrijeme zadržavanja od 25 do 30 dana. Niskobrzinska AMG miješalica se može koristiti u tom procesu.

Zbog biološke degradacije organskog materijala, bioplin će biti proizveden u sustavu. Bioplin se može koristiti u Kombiniranom sustavu grijanja i energije (CHP), gdje proizvodi toplinu i električnu energiju.

U velikim postrojenjima za obradu otpadnih voda, anaerobno razgrađivanje je najrašireniji način obrade mulja. Anaerobno razgrađivanje rezultira daljnjom degradacijom mulja u anaerobnim uvjetima, smanjujući ukupni organski sadržaj mulja do 40 do 60%.

Nakon razgradnje, izvršiti će se konačno odvodnjavanje. Mulj sa uklonjenom vodom se mora odložiti na siguran način, na primjer spaljivanjem za generiranje energije.

Grundfos može pružiti stručno razradu kako bi zadovoljili vaše željene ciljeve izvedbe, od početnog utvrđivanja potreba, do izbora, instalacije, rada i održavanja crpnog rješenja. Grundfos ugovori o puštanju u pogon osiguravaju ispravnu instalaciju i ugovori o servisiranju pokrivaju sve mogućnosti, od rutinskog održavanja do rezervnih dijelova.

Slučajevi
Kontakt
Lokalna prodajna tvrtka

Telefon

+ 385 1 6595 400
Lokalni servisni centar

Telefon

+ 385 1 6595 400