Terciarna obrada

Pregled

Pregled

Ispuštanje pročišćene otpadne vode u osjetljivo područje ili korištenje za navodnjavanje zahtijeva tercijarnu obradu kao što su filtriranje i/ili dezinfekcija, što se zove faza poliranja otpadne vode. Grundfos može isporučiti crpne sustave za različite zahtjeve u ovoj fazi obrade otpadnih voda.

Pješčani filteri su najčešće korištena tehnologija, ali i druge tehnologije poput bubanj filtera i membrana se također mogu koristiti za filtriranje. Bez obzira na primijenjenu tehnologija filtera, mora se održavati pouzdan protok i tlak od strane crpnih sustava za napajanje i ispiranje filtera. Čestične tvari se zadržavaju u filteru kroz naprezanje, adheziju i presretanje. Zadržana tvar će povećati gubitak tlaka u filteru i mora se kontinuirano uklanjati ili kada pad tlaka dosegne određeni limit.

Centrifugalni crpni sustavi dostupni u rasponu kapaciteta protoka i za suhu ili potopljenu instalaciju osiguravaju ispravno napajanje filtera. Asortiman Grundfos Hydro MPC višestupanjskih uređaja za povišenje tlaka znači da je dovoljan tlak za protupranje dostupan.

Nakon filtracije, voda se može dezinficirati prije ispuštanja. Grundfos može isporučiti kompletne sustave dozirnih crpki za velike ili male volumene i temeljene na različitim dezinfekcijskim tehnologijama. Grundfos dezinfekcijski sustavi se mogu iskrojiti prema vašim potrebama i zahtjevima doziranja.

Dezinfekcija se koristi u obradi vode za značajno smanjenje broja mikroorganizama, a time i povećanje kvalitete vode. Korištena danas u većini postrojenja za obradu otpadnih voda, kemijska obrada je vrlo učinkovita za posao koji treba odraditi.

Uz niz elektroničke dodatne opreme Grundfos nudi potpunu regulaciju vaših dozirnih i dezinfekcijskih procesa i može se jednostavno integrirati u sustav. Grundfos ima specijalistička znanja i može iskrojiti dozirnu stanicu koristeći kemikalije kao koncentriranu ili kao rješenja spremna za korištenje, u skladu sa vašim potrebama, relevantnim sigurnosnim procedurama, kemijskim skladištenjem, i vašim postojećim sustavom.

Tradicionalno, spojevi klora su najčešće korištena metoda za kemijsku dezinfekciju otpadnih voda. Grundfos može savjetovati i isporučiti dezinfekcijska rješenja koristeći spojeve klora kao što su plin klor (Cl2), natrijev hipoklorit (NaOCl), i klor dioksid (ClO2). Sustavi regulacije i nadzora povećavaju potencijal za poboljšanje i učinkovitosti i pouzdanosti.

Grundfos može pružiti stručno znanje kako bi zadovoljili vaše željene ciljeve izvedbe, od početnog utvrđivanja potreba, do izbora, instalacije, rada i održavanja crpnnog rješenja i dozirnog sustava. Grundfosovi ugovori o puštanju u pogon osiguravaju ispravnu instalaciju i ugovori o servisiranju pokrivaju sve mogućnosti, od rutinskog održavanja do rezervnih dijelova.

Slučajevi
Kontakt
Lokalna prodajna tvrtka

Telefon

+ 385 1 6595 400
Lokalni servisni centar

Telefon

+ 385 1 6595 400