Distribucija vode

Pregled

Pregled

Pouzdana, čista i sigurna distribucija pitke vode do domova i tvrki je očito prvi prioritet bilo kojeg dobavljača vode. Međutim, propuštanje i prelijevanje može stajati vodovodne tvrtke puno više od gubitka vode iz distribucijskog sustava.

Kako se voda distribuira ovisi o topografiji i lokalnim propisima, i često se koristi mješavina sustava gravitacijskih cijevi i tlačnih cijevi za najbolje rezultate. Grundfos može isporučiti crpke i regulacije za cijeli distribucijski sustav vode, uključujući glavne i lokalne crpne stanice, osiguravajući pouzdano upravljanje zonama tlaka u cijeloj mreži cijevi.

Grundfos pomaže u smanjivanju troškova i ograničava gubitak vode u sustavu distribucije vode učinkovitom regulacijom tlaka. Čini se kompenziranjem viška tlaka u cijevima sustava i smanjenjem vodenog udara koji uzrokuje nove rupe.

Grundfos Demand Driven Distribution je rješenje sa više crpki koje djeluje pri proporcionalnom tlaku, gdje je sustav dizajniran za pružanje točno potrebnog protoka pri potrebnom tlaku, sa količinom crpki koje rade na najboljoj točki učinkovitosti, umjesto jedne velike crpke. Grundfos Control MPC pruža regulaciju proporcionalnog tlaka, postupno podizanje i spuštanje frekvencije, kaskadni rad do šest crpki, te nadzor i regulaciju sa jasnim tekstualnim porukama. Grundfos Control MPC radi sa svim vrstama crpki, nudeći znatne ekonomske koristi od uštede energije i smanjenja gubitaka propuštanja.

Održivost sustava distribucije vode iz izvora tijekom vremena zahtijeva da je crpno rješenje izdržljivo, osiguravajući troškovno učinkovit i nesmetan rad. Grundfos ima desetljeća iskustva u razvoju sustava regulacije i nadzora za crpna rješenja i proizvodi svoje vlastite motore za crpke za sve vrste fluida i zahtjeve protoka. Navedeno osigurava savršenu usklađenost sa hidraulikom, motorima, elektrikom, i svim drugim mehaničkim komponentama koje čine sveobuhvatno crpno rješenje, osiguravajući najbolju moguću točku učinkovitosti.

Visoko učinkoviti motori razvijeni od Grundfosa, sa ili bez integriranog ili vanjskog pogona promjenjive frekvencije, ispunjavaju i u nekim slučajevima prelaze zahtjeve koje postavlja zakonodavstvo za učinkovitost motora širom svijeta. S obzirom da je u prosjeku 85% trošak vijek trajanja (LCC) normalnog crpnog sustava energetski trošak, prelazak na visoko učinkovitu tehnologiju motora može značiti smanjenje LCC-a do 50% i smanjenje utjecaja na okoliš.

Sustavi regulacije i nadzora povećavaju potencijal za poboljšanje učinkovitosti i pouzdanosti. Grundfos isporučuje vanjske pogone promjenjive brzine (Grundfos CUE), Dedicated Controls i nadzor putem interneta (Grundfos Remote Management) koji su u potpunosti integrirani u crpni sustav. Dedicated Controls omogućuje jednostavno reguliranje crpnih funkcionalnosti sa jednostavnim za korištenje SCADA sučeljem. Grundfos sustavi nadzora i regulacije uključuju plug-and-play komunikacijska sučelja koja komuniciraju sa 95% komunikacijskih standarda dostupnih na tržištu.

Grundfos rješenja su dizajnirana posebno za crpne instalacije i sve komponente su u potpunosti integrirane od samog početka. Analize troškova vijeka trajanja pokazale su kako ovaj naizgled složen i skup proces rezultira opipljivom materijalnom koristi za vlasnike. Grundfos ostaje s vama i vašim rješenjem do isteka, nudeći ugovore o puštanju u pogon koji osiguravaju ispravnu instalaciju i ugovore o servisiranju koji pokrivaju sve mogućnosti, od rutinskog održavanja do rezervnih dijelova i revizija crpke.

Povezane primjene
Upravljanje tlakom

Demand Driven Distribution

Vodovodne tvrtke i dalje ulažu značajna sredstva u rješavanje pitanja koja se odnose na vodu bez prihoda (NRW). NRW je voda koja je proizvedena i "izgubljena" prije nego što dođe do kupca, a time dolazi do gubitka novca vodovodnih tvrtki. Međunarodna udruga za vodu (IWA) je razvila detaljnu metodologiju za procjenu različitih komponenti NRW, identificirajući sljedeće komponente: nefakturirana dopuštena potrošnja, očiti gubici poput krađe vode i netočna mjerenja, i stvarni gubici.

Grundfos je posebno dobro postavljen za smanjenje i regulaciju stvarnih gubitaka uzrokovanih propuštanjem iz rupa u mreži. Grundfos može pomoći na dva načina - znatnim smanjenjem viška tlaka u cijevima sustava i smanjivanjem rizika od vodenog udara koji uzrokuje nove rupe. Rješenje u oba slučaja je Grundfos Control MPC.

Važno je smanjiiti gubitke propuštanja

Smanjenje propuštanja i preljeva zahtijeva inicijative kao što su povećanje brzine otkrivanja propuštanja, optimiziranje upravljanja sredstvima i ne manje važno dizajniranjem strategije upravljanja tlakom. Upravljanje tlakom je sada dobro prepoznato kao bitno za učinkovito upravljanje propuštanjem.

Bit tipične strategije je smanjivanje gubitaka postojećih propuštanja i smanjivanje rizika od novih propuštanja. Od metoda dostupnih za upravljanje tlakom (sniženje tlaka, ublažavanje udara i regulacija razine), najčešći je sniženje tlaka sa nekoliko dostupnih pristupa. Grundfos je razvio sustave za podršku sustavima upravljanja tlakom, i integrirani su u naša crpna rješenja.

Višak tlaka i vodeni udar su glavni krivci

Višak tlaka u sustavu koji se javlja u situacijama slabog protoka je glavni krivac za povećanje gubitaka kroz postojeća propuštanja. Funkcionalnost proporcionalnog tlaka ugrađena u Grundfos Control MPC je jedinstveni alat za uklanjanje ovog viška. Regulator nadzire stanje sustava, otkriva porast tlaka u sustavu i u skladu s tim prilagođava postavljenu točku. Za potrošača nema promjene tlaka u slavini, ali propuštanje je značajno smanjeno.

Najbolje poznat u Grundfos Hydro MPC uređaju za povišenje tlaka pomoću vertikalne višestupanjske centrifugalne crpke (CR).

Važan faktor koji doprinosi novim propuštanjima je vodeni udar. Izazvan naglim promjenama momenta u sustavu cijevi, ova se pojava može smanjiti ili ukloniti na primjer: smanjenjem brzine tekućine, postupnim podizanjem/spuštanjem frekvencije crpke ili smanjenjem veličine crpke. Softverski paketi za analizu postoje danas, razlikuju se po složenosti, ovisno o oblikovanim procesima.

Jedan primjer je da se nagle promjene momenta koje uzrokuje vodeni udar mogu izbjeći postupnim podizanjem, a isto tako spuštanjem frekvencije. To je standardna unaprijed programirana funkcija u Grundfos Control MPC.

Regulacija NRW i optimizacija crpnog sustava

Propuštanje i prelijevanje može stajati vodovodne tvrtke puno više od gubitka vode iz distribucijskog sustava. Grundfosova stručnost je uvijek na raspolaganju za zaštitu kupaca crpnih sustava protiv destruktivnih učinaka vodenog udara i viška tlaka.

Analizom stanja sustava i uzoraka potrošnje, Grundfos stručnjaci procjenjuju opcije za svaku distribucijsku mrežu.

Na primjer, velika crpka ima veliki efekt vodenog udara; to je faktor od inercije crpke. Manje crpke smanjuju rizik od vodenog udara i uključuju ​​manju kapitalnu investiciju i operativne troškove i smanjiti će potrošnju energije i gubitak propuštanja.

Regulacija proporcionalnim tlakom je jedinstvena u Grundfosu

Regulacija proporcionalnim tlakom automatski optimizira potrošnju energije i smanjuje gubitak vode i to je rješenje jedinstveno Grundfosu. U Control MPC, regulacija proporcionalnog tlaka kompenzira višak tlaka sustava automatskim prilagođavanjem postavljene točke na stvarni protok. U situacijama sa visokim niskim protokom, gubitak tlaka u sustavu cjevovoda je relativno visok. Ako je pad tlaka u sustavu cijevi 1 bar, izlazni tlak sustava mora biti postavljen na 6 bara kako bi se isporučio tlak sustava od 5 bara.

U situaciji niskog protoka, gubitak tlaka u sustavu cijevi može biti samo 0.2 bara. To će povećati tlak u sustavu na 5.8 bara, ako je postavljena točka fiksirana na 6 bara. Višak od 0.8 bara predstavlja višak potrošnje energije i naprezanje cijevi mreže.

Kako bi se nadoknadio taj višak tlaka sustava, funkcija proporcionalnog tlaka automatski smanjuje ispusni tlak na 5.2 bara, značajno smanjujući potrošnju energije i vodu bez prihoda.

Preuzimanja

Preuzimanja


Demand Driven Distribution

Demand Driven Distribution

Pouzdana i ekonomična distribucija vode.


Priručnik crpke

Priručnik Crpke

Vodič za dimenzioniranje i optimiziranje pouzdanih crpnih sustava.


DDD

Demand Driven Distribution priča slučaja

Grundfos Demand Driven Distribution pruža znatna smanjenja gubitaka propuštanja i troškova energije.


profil

Idite korak natrag...

I pogledajte širu sliku.


Kontakt
Lokalna prodajna tvrtka

Telefon

+ 385 1 6595 400
Lokalni servisni centar

Telefon

+ 385 1 6595 400