OBAVIJEST O PRIVATNOSTI – ANKETE

Koji se Osobni podaci prikupljaju?
Grundfos je prikupio kontakt podatke o vama i obrađuje one kontakt podatke koje želite pružiti kada odgovarate na Gundfosove ankete. Takvi podaci su primjerice adresa e-pošte, ime i prezime, telefonski broj (u daljnjem tekstu “osobni podaci”). Nadalje, Grundfos obrađuje vaše odgovore na ankete koji također mogu sadržavati osobne podatke.
 
Pozivnica E-poštom 
Ako ispunite anketu nakon što ste putem e-pošte primili pozivnicu, Grundfos je već prikupio vaše kontakt podatke. Vaši odgovori na anketu koji mogu sadržavati dodatne osobne podatke također će se obrađivati od strane Grundfosa. Sami možete odlučiti želite li sudjelovati u anketi i pružiti odgovore Grundfosu.
 
Svrha obrade osobnih podataka 
Grundfos koristi osobne podatke u svrhu slanja i anketiranja kupaca s ciljem razvoja poslovanja u skladu s potrebama kupaca, u svrhu bržeg reagiranja na potrebe kupaca te radi pružanje brze potpore. Kada ispunite anketu, vaše odgovore koje ste unijeli u anketu, kao i osobne podatke, Grundfos može koristiti kako bi vas kontaktirao s ciljem
poboljšavanja vašeg iskustva s uslugom.
 
Pravni temelj za obradu Osobnih podataka
Obrada osobnih podataka je nužna kako bi se ispunili ili zaštitili legitimni interesi tvrtke Grundfos. Tvrtka Grundfos je procijenila kako ovaj interes nadilazi sve interese ili temeljna prava i slobode ispitanika koji popunjavaju anketu, a koji bi mogli zahtijevati
zaštitu osobnih podataka (Članak 6. st. 1. točka f Opće uredbe o zaštiti podataka (Uredba (EU) 2016/679)). Legitiman interes i cilj Grundfosa je razvijati svoje poslovanje u skladu s potrebama kupaca te pružiti bržu podršku, čime se postiže mogućnost da se kupcu pruži najbolje moguće iskustvo kupnje. Smatra se kako taj cilj ne bi trebali nadilaziti interesi ili temeljna prava i slobode kupca koji popunjava anketu. Posebna pažnja pružena je činjenici da kupac može odbiti sudjelovanje u anketi, te činjenici da je anketa također i u interesu kupca čiji se podaci obrađuju, jer se anketa koristi kako bi se poboljšalo korisničko iskustvo. Vaši se Osobni podaci smiju obrađivati za druge potrebe samo ako je to potrebno za sukladnost sa zakonskim ili regulatornim obvezama (npr. prijenos sudu ili tijelima kaznenog progona), ako ste pristali na određenu vrstu obrade ili ako je obrada na neki dugi način zakonita prema relevantnom zakonu. Ako se podaci obrađuju u drugu svrhu, prije obrade pružit ćemo vam sve relevantne informacije.
 
Gdje se pohranjuju Osobni podaci?
Vaši osobni podaci pohranjeni su na Qualtrics serveru koji kontrolira jedino Grundfos i postavljen je u Irskoj, te u Grundfosovom Microsoft Azure podatkovnoj okolini postavljenoj u Irskoj.
 
Pojedinosti o voditelju obrade i primateljima osobnih podataka 
Tvrtka Grundfos Holding A/S, Poul Due Jensens Vej 7, 8850 Bjerringbro, Danska, e-mail: ecss@rundfos.com te vaš lokalni Grundfos predstavnik, voditelj je obrade osobnih podataka i odgovoran je za sigurnost podataka i obradu vaših osobnih podataka u skladu sa specifičnim gore navedenim svrhama. Molimo pogledajte ovu poveznicu za pregled lokalnih Grundfos predstavnika.
 
Grundfos može vaše osobne podatke podijeliti s trećim stranama koje djeluju kao izvršitelji obrade te obrađuju vaše osobne podatke u skladu s gore navedenim svrhama. Izvršitelji obrade su sljedeći:

•      Microsoft Irska Operations Limited, Atrium Building Block B, Carmenhall Road,
Sandyford Industrial Estate, Dublin 18, Irska: Microsoft osigurava IT infrastrukturu.

•      SAP DANMARK A/S, Lautrupsgade 11, 2100 København Ø, Danska: SAP pomaže Grundfosu u obrađivanju podataka kupaca i osigurava sustav za obradu.

•      Druge lokalne kompanije unutar Grundfos grupe koje će pomagati s IT podrškom za sustave navedene gore.

•      Drugi primatelji, obično konzultanti, koji će pomagati s IT podrškom za gore

navedene sustave i pomagati u obradi osobnih podataka u Grundfosovo ime, na
gore navedenim sustavima.


Druge ovlaštene treće strane mogu obrađivati osobne podatke, ako to traže ili dopuštaju primjenjivi propis (npr. državna tijela, sudovi, vanjski savjetnici i slične treće strane koje predstavljaju javna tijela).
 
Prijenos osobnih podataka
U određenim slučajevima, vaši se osobni podaci mogu prenositi izvan EU/EEA. Grundfos osigurava da se takvi prijenosi provode u skladu s primjenjivim propisima o zaštiti podataka. To podrazumijeva da svaka strana izvan EU/EEA koja dođe u posjed vaših osobnih podataka mora osigurati odgovarajuću razinu zaštite, primjerice stupanjem u standardne ugovorne klauzule EU ili uvođenjem i usklađivanjem s obvezujućim korporativnim pravilima, gdje je to primjenjivo. Ako imate bilo kakvih pitanja u svezi navedenoga, slobodno se obratite Grundfosu - pogledajte kontakt informacije dolje u odjeljku „Kako možete pristupiti svojim osobnim podacima?/Vaša
prava“.
 
Razdoblje čuvanja

Grundfos će čuvati vaše osobne podatke samo koliko je neophodno za ispunjavanje prethodno navedenih svrha, što znači da će Grundfos čuvati vaše podatke u razdoblju od 24 mjeseca nakon završetka ankete. Neki od vaših osobnih podataka mogu biti pohranjeni duži vremenski period u anonimnom obliku, koji neće omogućiti da vas se identificira.  

Neki od vaših osobnih podataka ipak mogu biti
pohranjeni za potrebe računovodstva ili za zaštitu od pravnih zahtjeva.
Osobni podaci će biti pohranjeni do isteka zakonski propisanih rokova.
 
Kako možete pristupiti svojim Osobnim podacima?/Vaša prava
Prema primjenjivim propisima, imate različita prava (pod uvjetima navedenima u primjenjivim propisima).
 
Pravo na pristup: Imate pravo na to da od nas dobijete potvrdu o tome obrađuju li se vaši osobni podaci te, ako je to slučaj, zatražiti pristup tim osobnim podacima.
Pristup informacijama uključuje - između ostalog - svrhu obrade, kategorije osobnih podataka, te kategorije primatelja kojima su se vaši osobni podaci otkrili ili će se otkriti. No, to nije apsolutno pravo i interesi drugih pojedinaca mogu ograničiti vaše pravo pristupa.
 
Imate pravo dobiti primjerak svojih osobnih podataka koji se obrađuju. Za dodatne kopije koje zatražite možemo zaračunati određenu naknadu utemeljenu na administrativnim troškovima.
 
Pravo na ispravak: Imate pravo od nas tražiti ispravak netočnih osobnih podataka koji se na vas odnose. Uzimajući u obzir svrhe obrade, imate pravo dopuniti nepotpune
osobne podatke, među ostalim i davanjem dodatne izjave.
 
Pravo na brisanje („pravo na zaborav“): U određenim okolnostima, imate pravo od nas tražiti brisanje osobnih podataka koji se na vas odnose, a mi smo obvezni izbrisati takve osobne podatke.
 
Pravo na ograničavanje obrade: U određenim okolnostima imate pravo od nas tražiti ograničenje obrade vaših osobnih podataka. U ovom slučaju se relevantni podaci označavaju i smijemo ih obrađivati samo za određene namjene.
 
Pravo na prigovor: Pod određenim uvjetima, u bilo koje vrijeme imate pravo uložiti prigovor na obradu vaših osobnih podataka od strane Grundfosa, na temelju povezanosti s određenom situacijom. Od Grundfosa se može zahtijevati da više ne obrađuje vaše osobne podatke.
 
Pravo na prenosivost podataka: U određenim okolnostima imate pravo zaprimiti osobne podatke koje se na vas odnose, a koje ste nam pružili u strukturiranom, uobičajeno
upotrebljavanom i strojno čitljivom formatu i imate pravo prenijeti te podatke drugom tijelu bez ometanja s naše strane.
 
Ako želite znati više ili želite iskoristiti neko od gore navedenih prava, slobodno se javite tvrtki Grundfos Holding A/S slanjem poruke e-pošte na ecss@grundfos.com. Neke Grundfos kompanije imaju lokalnog službenika za zaštitu podataka kojeg također možete kontaktirati. Molimo pogledajte ovu poveznicu za pregled službenika za zaštitu podataka.
 
Podnošenje pritužbe
Ak smatrate da se vaša prava krše, imate pravo nadležnom tijelu (Agenciji za zaštitu oobnih podataka) podnijeti pritužbu glede obrade svojih osobnih podataka.
 
Izmjene Obavijesti o privatnosti
Zadržavamo pravo na izmjenu ili proširenje ove Odredbe o privatnosti u bilo kojem trenutku. Do mjere u kojoj se izmjene u Odredbi o privatnosti smatraju materijalnima i značajnima, o njima ćete biti obaviješteni, primjerice na Grundfos web stranici.