Privatnost i uvjeti korištenja

Uvjeti korištenja Grundfos digitalnih rješenja

 • Uvjeti korištenja
 • Privatnost 

Uvjeti korištenja

 • Opis Usluga 
 • Prihvaćanje uvjeta
 • Izjava o odricanju odgovornosti 
 • Nezakonita ili zabranjena uporaba 
 • Intelektualno vlasništvo 
 • Obeštećenje
 • Pravni sporovi 
 • Razno 

 

Opis usluga 

Upotreba Grundfos digitalnih rješenja („digitalna rješenja“) omogućuje vam pristup informacijama i uslugama koje Grundfos pruža.

Digitalna rješenja uključuju Grundfos mrežnu stranicu na kojoj možete upotrebljavati
određene usluge, kao što su samoposlužna rješenja,  obrasci za kontakt, zahtjevi za ekskluzivni sadržaj, itd., i Grundfos aplikacije kojima možete pristupiti bez izrade
računa, kao što su Grundfos GO Apps i Grundfos Product Center. Neke aplikacije
imat će dodatni Licenčni ugovor za krajnjeg korisnika (EULA) te ćete moći
izraditi račun i dobiti pristup dodatnim modulima predmetne aplikacije.

Prihvaćanje uvjeta 

Digitalna rješenja koja vam Grundfos pruža, što uključuje ažuriranja, poboljšanja,
nove mogućnosti, itd., podliježu ovim Uvjetima upotrebe. Grundfos zadržava
pravo ažurirati Uvjete upotrebe u bilo kojem trenutku bez obveze da vas o tome obavijesti.
Najnovijoj verziji Uvjeta upotrebe možete pristupiti klikom na hipertekst
s poveznicom „Pravna pitanja“ koja se nalazi na dnu naših internetskih stranica. 

Kada pristupate digitalnim rješenjima ili upotrebljavate mrežno mjesto na bilo koji način, prihvaćate ove Uvjete korištenja.

 

Izjava o odricanju odgovornosti 

Grundfos pruža digitalna rješenja kao uslugu i isključivo u informativne
svrhe. Prijenosom tih informacija ne stvara se nikakav odnos s  Grundfosom. Ne biste trebali djelovati na temelju informacija koje se pružaju putem digitalnih rješenja ako niste zatražili osobnu pomoć od Grundfosa. Iako nastojimo održavati informacije, softver i sve druge usluge u okviru digitalnih rješenja što točnijima, digitalna rješenja mogu sadržavati greške ili propuste te se ovim putem odričemo svake odgovornosti za isto. Materijal i sadržaji digitalnih rješenja daju se „onakvi kakvi jesu“ i bez ikakvog jamstva.

Ni Grundfos niti bilo koje njegovo povezano društvo nisu odgovorni ni za kakav gubitak hardvera, softvera ili datoteka, koji nastane kao posljedica upotrebe digitalnih rješenja ili elemenata preuzetih ili upotrijebljenih putem ili u sklopu digitalnih rješenja. Grundfos stoga ne daje nikakvo jamstvo da će
digitalna rješenja ili usluge koje se pružaju u okviru digitalnih rješenja,
bilo od strane Grundfosa bilo u ime Grundfosa (uključujući besplatna
preuzimanja softvera), ispunjavati vaše zahtjeve ili biti neometani,
pravovremeni, sigurni ili bez grešaka, ili da će digitalna rješenja ili
poslužitelji koje Grundfos upotrebljava biti bez virusa ili pogrešaka (bug) ili da će u potpunosti ispravno raditi ili biti u potpunosti točni. Grundfos nastoji održavati digitalna rješenja i ispravnost rada istih, ali nije i ne može biti odgovoran ni za kakve neispravnosti koje možebitno postoje u digitalnim rješenjima ili radu istih.

Grundfos će možda postavljati poveznice na druga mrežna mjesta ili osigurati dostupnost aplikacija drugih proizvođača. Takva mrežna mjesta i/ili aplikacije drugih proizvođača upotrebljavate na vlastiti rizik.

Primjenjivo pravo možda ne dopušta isključenje nekih jamstava ili pak ograničenje ili isključenje odgovornosti za posredne ili uzgredne štete. Prema tomu, neka od gore navedenih ograničenja ili isključenja možda se neće odnositi na vas. Međutim, ukupna odgovornost Grundfosa i bilo kojeg njegovog povezanog društva prema vama ni u kom slučaju ne može premašiti iznos što ste ga platili, ako jeste, za upotrebu digitalnih
rješenja.

Nezakonito ili zabranjeno korištenje 

Možete upotrebljavati digitalna rješenja pod uvjetom da ih ne upotrebljavate u
nezakonite svrhe ni u svrhe koje su zabranjene ovim Uvjetima korištenja. Ne
smijete upotrebljavati digitalna rješenja na način koji može oštetiti, onemogućiti ili preopteretiti bilo koji Grundfos poslužitelj ili mreže povezane na isti ili pak ometati druge strane u upotrebi digitalnih rješenja. Ne smijete pokušavati ostvariti neovlašten pristup digitalnim rješenjima, drugim računima ili Grundfos poslužiteljima putem hakiranja ili na bilo koji drugi način. Ne smijete pribaviti ili pokušati pribaviti nikakve materijale ili informacije ni na kakav način koji nije namjerno omogućen i dostupan u
okviru digitalnih rješenja.

Ne smijete svjesno unositi viruse, trojanski softver, crve i druge materijale koji
su zlonamjerni ili tehnološki štetni.

 

Intelektualno vlasništvo 

Digitalna rješenja i svi elementi od kojih su ta rješenja sačinjena, što posebno
uključuje knjigu grafičkih standarda, podatke, tekstove i logotipe digitalnih
rješenja, zaštićena su zakonskim propisima o intelektualnom vlasništvu,  posebno propisima o autorskim pravima i/ili  zaštitnim znakovima. 

Digitalnarješenja i svi elementi od kojih su ta rješenja sačinjena isključivo su
vlasništvo tvrtke Grundfos Holding A/S.

Grundfos Holding A/S vam daje ograničenu, neisključivu licencu za upotrebu digitalnih rješenja kako je posebno navedeno za svako pojedino digitalno rješenje.

Svaka druga upotreba digitalnih rješenja ili nekog od njihovih elemenata bez
prethodnog i posebnog pisanog odobrenja tvrtke Grundfos Holding A/S predstavlja
kršenje prava.

Obeštećenje 

Dužni ste obeštetiti, braniti i osloboditi Grundfos (i sva njegova povezana
društva) od svake odgovornosti za sve obveze, zahtjeve, gubitke i troškove,
uključujući razumne odvjetničke nagrade i troškove, vezano za vaše kršenje ovih
Uvjeta upotrebe i upotrebu ili zloporabu Grundfos računa.

 

Pravni sporovi 

Za sve možebitne sporove koji proizađu iz upotrebe aplikacija ili tumačenja Uvjeta
upotrebe mjerodavni su zakoni Danske, isključujući njezine propise o rješavanju
sukoba zakona s propisima drugih zemalja. Za sve sporove koji proizađu iz ove
EULA-e ili vezano za isto isključivo je nadležan Gradski sud u Kopenhagenu,
Danska.

Ako se zakoni koji se primjenjuju na ove uvjete kasnije budu tumačili ili budu
izmijenjeni tako da jedna ili nekoliko odredbi postane nevažeća ili nevaljana, to
ne podrazumijeva nevaljanost uvjeta u cjelini.

 

Razno

Grundfos zadržava pravo promijeniti, privremeno obustaviti ili ukinuti digitalna rješenja
u bilo kojem trenutku, i to bez navođenja razloga ili obavijesti. Grundfos
također zadržava pravo ukinuti pristup digitalnim rješenjima i onemogućiti
upotrebu digitalnih rješenja za vas ili bilo kojeg vašeg ovlaštenog korisnika u
bilo kojem trenutku, i to bez navođenja razloga ili obavijesti. Ne ograničavajući općenitost prethodno navedenog, Grundfos može privremeno obustaviti ili ukinuti vaš pristup digitalnim rješenjima u bilo kojem trenutku ako prekršite bilo koji uvjet upotrebe.

Uvjeti upotrebe predstavljaju cjelokupno utanačenje između Grundfosa i vas kao korisnika te zamjenjuju sve prethodne dogovore

Ako Grundfos ne provodi određenu odredbu, Grundfos se time ne odriče svog prava da
to kasnije učini. Ako sud utvrdi da neki od uvjeta nije primjenjiv na vas,
ostali uvjeti ostaju na snazi. Grundfos može prenijeti ovaj ugovor na bilo
koji pravni subjekt iz Grundfos Grupe po vlastitom nahođenju.

 

Pravila o zaštiti privatnosti

Grundfos prikuplja osobne podatke o vama radi isporuke digitalnih rješenja. Upotrebom
Grundfosovih digitalnih rješenja pristajete  na to da Grundfos obrađuje vaše osobne podatke u skladu s ovim Pravilima o zaštiti privatnosti.

U Grundfosu shvaćamo kako ćete možda željeti da osobni podaci koje dajete preko
interneta ostanu povjerljivi i svjesni smo naše obveze da osiguramo
odgovarajuću zaštitu i odgovoran pristup obradi svih osobnih informacija koje
dobijemo.

Ako smatrate da ne možete prihvatiti ova Pravila o zaštiti privatnosti, savjetujemo
vam da ne upotrebljavate Grundfosova digitalna rješenja.

Koje vrste podataka prikupljamo i obrađujemo?

Kada upotrebljavate  Grundfosova digitalna rješenja, Grundfos može prikupljati osobne podatke o vama, kao što je vaše ime, tvrtka, adresa e-pošte, broj telefona, adresa i IP adresa, kao i zabilježiti razgovornu sesiju, tj. chat,  između vas i Grundfos agenta za razgovor s korisnicima kada se služite forumom za razgovor („osobni podaci“).

Grundfos registrira i obrađuje osobne podatke radi isporuke tražene usluge:

 • kad upotrebljavate neke samoposlužne usluge i obrasce za kontakt      
 • kad nam šaljete upite ili pružate povratne informacije
 • kad upotrebljavate naš forum za razgovor (chat forum) koji je dostupan u različitim zemljama
 • kad nam dajete bilo kakve osobne podatke preko našeg mrežnog mjesta ili putem naših aplikacija

Možete slobodno odlučiti želite li dati svoje osobne podatke Grundfosu ili ne. Međutim,
ako želite upotrebljavati Grundfos digitalna rješenja, obvezni ste dati svoje osobne podatke. U suprotnom, nećete moći upotrebljavati sve funkcije Grundfos digitalnih rješenja.

U koje svrhe prikupljamo i obrađujemo osobne podatke?

Grundfos upotrebljava vaše osobne podatke u svrhu isporuke usluga koje ste zatražili, uključujući uspostavu dijaloga s vama vezano za ponude, itd., kada to zatražite.

Nadalje, Grundfos rabi osobne podatke i vašu upotrebu digitalnih rješenja kako bi vam
dao najbolje moguće savjete, u svrhu prikupljanje znanja i informacija i u
svrhu analize s ciljem dobivanja cjelovite slike o korisnicima i šireg
razumijevanja zahtjeva i ponašanja naših korisnika. Služimo se tim znanjem kako
bismo osigurali bolje prilagođena korisnička iskustva. Također, prilikom
komunikacije na Grundfosovu forumu za razgovor, razgovorna sesija između vas i
Grundfosa se bilježi, a kopija razgovorne sesije se pohranjuje, zato da bismo
mogli osigurati optimalnu izvedbu funkcije razgovora i kako bi Grundfosovi
agenti za razgovor mogli pretraživati prethodne razgovore s vama i tako vam
kvalitetnije pomoći.

Grundfos ne pohranjuje informacije o načinima plaćanja poput brojeva kreditnih kartica, brojeva bankovnih računa i slično.

Pravna osnova za prikupljanje osobnih podataka

Obrada vaših osobnih podataka temelji se na sporazumu između vas i
Grundfosa o tome da ćete upotrebljavati jedno ili više Grundfosovih digitalnih
rješenja i da se obrada vaših osobnih podataka stoga smatra nužnom za izvršenje
ugovora u kojem ste vi jedna od stranaka ili kako bi se poduzele radnje na vaš
zahtjev  prije sklapanja ugovora, što predstavlja Grundfosovu pravnu osnovu za obradu vaših osobnih podataka (čl. 6, st. 1, t. b Opće uredbe o zaštiti podataka (Uredba (EU) br. 2016/679)).

Vaši osobni podaci mogu se obrađivati u druge svrhe isključivo u slučajevima kada je
to potrebno za ispunjavanje zakonskih ili regularnih obveza (npr. prijenos
sudovima ili tijelima kaznenog progona), ako ste dali privolu za predmetnu
obradu ili ako je ta obrada iz nekog drugog razloga zakonita prema primjenjivim
zakonima. U slučaju provedbe obrade u druge svrhe, možemo vam pružiti dodatne
informacije.

 

Tko je voditelj obrade i kome otkrivamo osobne informacije (izvršitelji obrade)?

Tvrtka Grundfos Holding A/S, Poul Due Jensens Vej 7, 8850 Bjerringbro, Danska,
telefon: +45 87 50 14 00, i vaš lokalni Grundfos subjekt (zajedno: „Grundfos“)
su zajednički voditelji obrade i odgovorni su za sigurnost podataka i obradu
vaših osobnih podataka u skladu s gore navedenim svrhama. Popis lokalnih Grundfosovih subjekata dostupan je na ovoj poveznici.

Grundfos može dijeliti vaše osobne podatke s trećim stranama koje
sudjeluju kao Grundfosovi izvršitelji obrade u gore spomenute svrhe. Koriste se
sljedeći izvršitelji usluga:

 • Microsoft Ireland Operations Limited, Atrium Building Block B, Carmenhall Road, Sandyford Industrial Estate, Dublin 18, Ireland: Microsoft provides IT infrastructure.
 • Google, Gordon House, Barrow St, Dublin 4, Irland: Grundfos uses Google Webmaster Tools & Search Console i Google Analytics. Uz navedeno, Grundfos postavlja skripte alata “Google DoubleClick Adservices” (alate za online oglašavanje) na svojim web stranicama. Sam Grundfos nema pristup usluzi Google Doubleclick, kojom upravlja tvrtka Dentsu Aegis Network A/S.
 • Dentsu Aegis Network A/S, Overgaden Neden Vandet 7, Postboks 2089, 1414 Copenhagen K, Denmark: Dentsu Aegis Network A/S upravlja online oglašavanjem.

 • Adobe Systems Ireland Limited, 4-6 Riverwalk, Citywest Business Campus Dublin 24, Saggart, Ireland: Grundfos upotrebljava rješenja Adobe Experience CCloud za izradu, upravljanje i optimizaciju Grundfos digitalnih rješenja
 • Zadržavamo pravo izmijeniti ili dopuniti ova Pravila o zaštiti privatnosti u bilo kojem trenutku. Važeća Pravila o zaštiti privatnosti uvijek će biti dostupna na mrežnom mjestu tvrtke Grundfos.
 • MaxMind. 14 Spring Street, 3rd Floor, Waltham, MA 02451, SAD MaxMind osigurava lokacijske usluge na bazi IP adrese za prikaz relevantni informacija na karti koja je centrirana na vašu lokaciju. Marketo IncCorporate Headquarters, 901 Mariners Island Boulevard, Suite #500 (Reception), San Mateo, CA  94404, SAD: Marketo  pruža uslugu automatskog marketinga na bazi e-pošte. Facebook, 4-5 Grand Canal Square, Dublin, Irska: Facebook osigurava skriptu Facebook Pixel na mrežnim mjestima za učinkovitije ciljanje kod internetskog oglašavanje (targeting)
 • LinkedIn, Ireland Unlimited Company, Gardner House, Wilton Place Dublin 2, Irska: LinkedIn povremeno osigurava skriptu LinkedIn  Website Retargeting na mrežnim mjestima za učinkovitije ciljanje kod internetskog oglašavanja (targeting)
 • LogMeIn Ireland Ltd., Bloodstone Building, 1st Floor Bloodstoney Road, Sir John Rogerson's Quay, Dublin 2, Ireland: LogMeIn osigurava pomoć u pohrani i pretraživanju transkripata razgovora (chat).

 • IDSM, Lehrer-Vock-Str. 11, 55411 Bingen am Rhein, Germany: IDSM pruža i osigurava sustav za  Grundfos Service Map system.

 • SAP DANMARK A/S,  Lautrupsgade 11, 2100 København Ø, Denmark:
  SAP pomaže Grundfosu  u obradi podataka korisnika i osigurava sustav za obradu.

 • Druge lokalne tvrtke iz Grundfos Grupe koje će pružati pomoć u obliku IT podrške za gore spomenute sustave.     
 • Drugi primatelji, obično konzultanti, koji će pružati pomoć u obliku IT podrške za gore spomenute sustave kao i pomoć u obradi vaših osobnih podataka u gore spomenutim sustavima u ime Grundfosa.

Druge ovlaštene treće strane možda će morati pristupiti osobnim podacima ili ih pohraniti ako to zahtijevaju primjenjivi zakoni  (npr. nadležna državna tijela, sudovi, vanjski savjetnici i slične treće strane koje su javna tijela).

 

Prijenos osobnih  podataka

U nekim slučajevima, vaši osobni podaci mogu se prenositi izvan Europske
unije/Europskog gospodarskog prostora (EEA). Grundfos osigurava da će se
takav prijenos obavljati u skladu s primjenjivim zakonima o zaštiti podataka.
To znači da svaka stranka izvan EU-a/EEA koja dođe u posjed vaših osobnih
podataka mora osigurati odgovarajuću razinu zaštite, npr. prihvaćanjem
standardnih ugovornih klauzula EU-a ili primjenom i poštivanjem obvezujućih
korporativnih pravila, ako je to primjenjivo. Ako imate pitanja s tim u vezi,
slobodno kontaktirajte Grundfos – kontakt podaci nalaze se ispod, u odjeljku
„Kako možete pristupiti svojim osobnim podacima?/Dodatna prava“.

Razdoblje pohrane podataka 

Pohranjujemo vaše osobne podatke samo onoliko dugo koliko je to potrebno za gore spomenute svrhe, tj. kako bismo vam isporučili uslugu koju ste zatražili, kako bismo
komunicirali s vama, kako bismo Grundfos agentima za razgovor omogućili da
pretražuju prethodne razgovore s vama, te onoliko dugo koliko je to potrebno da
bismo vam osigurali bolje prilagođena korisnička iskustva. Međutim, vaši osobni
podaci nikada se neće pohranjivati na razdoblje duže od 37 mjeseci.

Neki vaši osobni podaci, međutim, mogu biti pohranjeni za računovodstvene svrhe ili radi obrane pravnih zahtjeva. Ti osobni podaci pohranjuju se do isteka zakonskog roka zastare. Nadalje, neki vaši osobni podaci mogu biti pohranjeni u anonimiziranom obliku koji ne omogućuje vašu identifikaciju

Kako možete pristupiti svojim osobnim podacima?/Dodatna prava

Prema primjenjivim propisima, imate niz prava (u skladu s uvjetima iz primjenjivih
propisa).

Povlačenje privole: Ako ste dali privolu za bilo koje aktivnosti obrade osobnih podataka,
možete povući tu privolu u bilo kojem trenutku s budućim učinkom. Takvo povlačenje ne utječe na zakonitost prethodne obrade.

Pravo pristupa: Možete imati pravo dobiti potvrdu od nas o tome obrađuju li se osobni
podaci koji se odnose na vas ili ne i, ako se obrađuju, zatražiti pristup tim
osobnim podacima. Pristup informacijama uključuje – između ostalog – svrhe
obrade, predmetne kategorije osobnih podataka i primatelje ili kategorije
primatelja kojima su osobni podaci otkriveni ili će se otkrivati. Međutim,  to pravo nije apsolutno pravo pa interesi drugih osoba mogu ograničiti vaše pravo pristupa.

Možete imati pravo dobiti kopiju osobnih podataka podvrgnutih obradi. Za dodatne
kopije koje zatražite možemo naplatiti razumnu naknadu na temelju administrativnih troškova.

Pravo na ispravak: Možete imati pravo ishoditi od nas ispravak netočnih osobnih
podataka koji se odnose na vas. Ovisno o svrhama obrade, možete imati pravo na
dopunu nepotpunih osobnih podataka, uključujući putem davanja dodatne izjave.

Pravo na brisanje („pravo na zaborav“): Pod određenim uvjetima, možete imati pravo
ishoditi od nas brisanje osobnih podataka koji se odnose na vas te ćemo možda
imati obvezu izbrisati takve osobne podatke.

Pravo na ograničenje obrade: Pod određenim uvjetima, možete imati pravo ishoditi
ograničenje obrade svojih osobnih podataka. U tom slučaju, takvi podaci bit će
označeni i mi ćemo ih smjeti obrađivati samo u neke svrhe.

Pravo na prigovor: Pod određenim uvjetima, na temelju vaše posebne situacije  ili kada se osobni podaci obrađuju u svrhe izravnog marketinga, možete imati pravo u bilo kojem trenutku uložiti prigovor na našu obradu vaših osobnih podataka i mi možda više nećemo smjeti obrađivati vaše osobne podatke.

Pravo na prenosivost podataka: Pod određenim uvjetima, možete imati pravo zaprimiti
osobne podatke koji se odnose na vas, a koje ste nam pružili, u strukturiranom,
uobičajeno upotrebljavanom i strojno čitljivom obliku, te možete imati pravo
prenijeti te podatke drugom subjektu bez ometanja s naše strane.

Ako želite saznati više ili želite ostvarite jedno ili više gore navedenih prava, slobodno
kontaktirajte Grundfos Holding A/S na broj telefona +45 87 50 14 00 ili popunite obrazac za kontakt na našoj web stranici. Neke Grundfos tvrtke imaju službenika za zaštitu podataka, kojeg također možete kontaktirati. Popis službenika za zaštitu podataka dostupan je na linku ovdje.

Podnošenje pritužbi 

Kadith je riječ o pritužbama, također imate pravo podnijeti pritužbu nadležnom
nadzornom tijelu u pogledu obrade svojih osobnih podataka.

Izmjene pravila o zaštiti privatnosti 

Zadržavamo pravo izmijeniti ili dopuniti ova Pravila o zaštiti privatnosti u bilo kojem
trenutku. Važeća Pravila o zaštiti privatnosti uvijek će biti dostupna na
web stranicama tvrtke Grundfos.