CIM/CIU nadzorni ormarići - za nadzor rada crpke i crpnog sustava

Pregled

Uvid

Grundfosov koncept fieldbus sabirnice idealno je rješenje za kompletno upravljanje pojedinačnim crpkama i sustavima s više crpki. Modul sučelja za komunikaciju (CIM) i uređaj sučelja za komunikaciju (CIU) omogućavaju prijenos podataka preko otvorenih i interoperativnih mreža.

Grundfos CIM/CIU sučelja za komunikaciju nude laku montažu i puštanje u pogon, laka su za korištenje i na dugi rok predstavljaju odlično ulaganje. Svi moduli temelje se na standardnim funkcionalnim profilima koji se lako integriraju u mrežu i s lakoćom prepoznaju podatke.

CIM moduli su dodatni moduli koji omogućavaju komunikaciju sa E-crpkama od 11 do 22 kW i novim zasebnim upravljačkim sklopovima crpki za otpadne vode.

CIU uređaj sučelja za komunikaciju namijenjen je proizvodima s GENIbus sučeljem poput male E-crpke, optočnih

crpki i sustava za povišenje tlaka. CIU uređaji imaju ugrađeno električno napajanje od 24 do 240 V i pripremljeni su za montažu na zid ili montažu pomoću DIN nosača.

CIM/CIU sučelja podržavaju sljedeće fieldbus standarde:

 • LON
 • PROFIBUS DP
 • Modbus RTU
 • SMS/GSM/GPRS
 • BACnet MS/TP

Primjene

 • CIM/CIU 100/110 LON koristi se uglavnom u HVAC primjenama
 • CIM/CIU 150 Profibus DP uglavnom se koristi za automatizaciju postrojenja i procesa
 • CIM/CIU 200 Modbus RTU se koristi za raznovrsnu automatizaciju, npr. za HVAC primjene i primjene povezane s otpadnim vodama
 • CIM/CIU 250 GSM uglavnom se koristi za primjene povezane s vodoopskrbom i otpadnim vodama
 • CIM/CIU 271 GRM koristi se zajedno s Grundfos daljinskim upravljanjem
 • CIM/CIU 300 BACnet koristi se za automatizaciju u objektima

Karakteristike i prednosti

 • Temelji se na standardnim funkcionalnim profilima.
 • Pripremljeno za buduće komunikacijske standarde
 • Podrška za široki raspon Grundfos proizvoda
 • Jednostavna montaža i puštanje u pogon
 • Prilagodljivo električno napajanje

Prednosti

 • Jednostavna montaža i puštanje u pogon
 • Prilagodljivo električno napajanje
 • Temelji se na standardnim funkcionalnim profilima.
Brošure

Brošure

 

CIM/CIU COMMUNICATION INTERFACES

CIM/CIU COMMUNICATION INTERFACES (Product brochure)

For complete control of pump systems, the Grundfos fieldbus concept is the right solution. The innovative Communication Interface Module (CIM) and the Communication Interface Unit (CIU) enable data communication via open and interoperable networks

Grundfosliterature-6162918.pdf (5 MB)

Servis
Kontakt
Sales office

Contact us

Select country to contact your local sales company


Telefon

+ 385 1 6595 400
Service center

Contact us

Select country to contact your local service center


Telefon

+ 385 1 6595 400
Kako kupiti

Kako kupiti?

U ovom dijelu provesti ćemo Vas kroz stranicu Vaše zemlje.

Telefon

+ 385 1 6595 400