DMH

Pregled

Uvid

DMH crpke za doziranje s membranom koju pokreće klip s hidrauličnim pogonom od 0.15 l/h sve do 2 x 1500 l/h, u rasponu tlakova od 200 do 4 bara

Općenito

Grundfosov DMH asortiman sastoji se od niza ekstremno snažnih, robusnih crpki u primjenama gdje je potrebno pouzdano doziranje i mogućnosti stvaranja visokog tlaka, kao u procesnoj industriji. DMH 28x je posebno izvedena za primjene s visokim tlakom od 50 do 200 bara. Sustav se odlikuje visokom univerzalnošću: On obuhvaća široki raspon protoka i nudi različite veličine dozirnih glava, materijala i dodatne opreme. Kupci širom svijeta uživaju godinama u radu njihovih DMH crpki bez ikakvih problema.

Precizno doziranje - cijelo vrijeme

DMH crpke odlikuju se vrlo visokom preciznošću doziranja i omogućuju točnost ponavljanja. Za DMH25x, kolebanje protoka doziranja je < ± 1.5 % u rasponu upravljanja od 10-100 % i odstupanje od linearnosti je ± 2 % vrijednosti pune skale. Za DMH28x, kolebanje protoka doziranja je < ± 1.0 % unutar raspona upravljanja od 10-100 % i odstupanje od linearnosti je ± 1 % pune vrijednosti skale.

Kontinuirano doziranje s niskim pulsiranjem

DMH asortiman zajednički koristi sofisticiranu tehnologiju i kinematiku pogona za osiguranje kontinuiranog doziranja s niskim pulsiranjem bez kratkotrajnih povišenja tlaka. To donosi manje naprezanje svih dijelova sustava poput cijevi i ventila i time se postižu duži servisni intervali cijelog sustava.

Motori koji zadovoljavaju potrebe primjene

Za aplikacije sa specifičnim zahtjevima za motore, svestrani DMH asortiman nudi visoko kvalitetne motore za 50 Hz, 60 Hz, 100 Hz (pogoni s promjenjivom frekvencijom VFD), kao i motore s EX klasifikacijom ili ATEX certifikatom, ako je potrebno.

Odabir besprijekornih materijala - za kućišta i mokre dijelove crpke

DMH modeli dolaze s robusnim kućištem od aluminijskog lijeva i s epoksidnim premazom kako bi se zadovoljile sve potrebe primjene (sivi čelični lijev ako je potrebno API 675). Troškovi ulaganja i pogonski troškovi za rezervne dijelove godinama će biti niski: Široki raspon materijala za dozirnu glavu, ventile i dodatnu opremu omogućuju točan odabir potrebne kemijske otpornosti. Dijelovi koji su u kontaktu s tekućinom moraju biti otporni na upotrijebljene kemikalije. Membrana je u potpunosti izrađena od PTFE materijala.

Siguran rad bez problema

Serijski integrirani sigurnosni tlačni ventil i aktivni sustav za zaštitu membrane (AMS) osiguravaju zaštitu od previsokog tlaka za crpku i cijeli sustav ako dođe do začepljenja tlačnog voda. Pored toga, ventil za otplinjavanje na crpki jamči visoku radnu sigurnost crpke, instalacije i cijelog procesa. Zahvaljujući aluminijskom kućištu i tehnologiji membranskog klipa, DMH crpke odlikuju se vrlo dugim životnim vijekom i dugim servisnim intervalima.

Odobrenja i certifikati

Za potencijalno eksplozivna okruženja nudimo motore i crpke s EX klasifikacijom i ATEX certifikatom. Za primjene u petrokemiji nudimo posebne verzije naših dozirnih DMH crpki s API 675 certifikatima.

Prilagodljivost konfiguracija crpke i primjena

Dostupne su brojne različite konfiguracije proizvoda za ispunjavanje zahtjeva. Koncept prilagodljive regulacije protoka: Ručna ili automatska prilagodba duljine hoda a električnim servo-motorom. Crpke s dvostrukom membranom i indikacijom kvara ili posebne dozirne glave s električnim grijanjem. Zahvaljujući izvedbi membrane za doziranje u potpunosti od PTFE-a, moguća su polja za univerzalnu primjenu. Dijelovi koji su u kontaktu s tekućinom dostupni su u kombinacijama materijala koje odgovaraju gotovo za sve poslove doziranja. Odaberite najbolju konfiguraciju za vaš specifični posao doziranja.

Pripremljen za teška područja primjene

Elektrane

Doziranje raznih kemikalija u svim stupnjevima elektrane:

 • Za ulaz vode u kotao, pripremu rashladne vode i procesne vode (pročišćavanje nepripremljene vode, kemikalija ionske izmjenjivače, dopunska priprema vode, neutralizacija odvodne vode).
 • Doziranje amonijaka, hidrazina, fosfata u područjima s visokim tlakom (dovod vode u kotao).

Petrokemijska/naftna industrija, proizvodnja plina, rafinerije

Doziranje kemikalija u područjima procesa u okolini proizvodnje nafte i plina (dalje od bušotine, platforme):

 • Doziranje kemijskih tvari za pripremu vode za čišćenje i industrijske vode
 • Doziranje voska u funkciji maziva u naftnim cjevovodima
 • Doziranje inhibitora i antikorozivnih kemikalija radi zaštite naftnih cjevovoda.
 • Doziranje aditiva i katalizatora
 • Aromatizacija plina iz sigurnosnih razloga u slučaju curenja.

Priprema industrijske vode i pitke vode

 • GRuba okruženja (vruće klima, pustinjska klima, vanjska postrojenja)
 • Više vrijednosti protoka i tlaka

EX zone

 • ATEX direktiva (94/9/EZ), grupa II, kategorija 2 (zona 1/21) i
 • ATEX direktiva (94/9/EZ), grupa II, kategorija 3 (zona 2/22)

Doziranje zapaljivih tekućina

 • Doziranje alkohola ili metanola u pripremi otpadne vode
 • Čišćenje kerozina i nafte u područjima mehaničke izgradnje i u zračnim lukama
 • Doziranje etanola i metanola
 • Doziranje alkohola za prehranu za dezinfekciju prilikom pakiranja kruha ii mesa.

Prednosti

 • Doziranje pod visokim tlakom sve do 200 bara
 • Vrlo točno doziranje
 • Membrana od PTFE kao standardno rješenje
Brošure

Brošure

 

Dozirne crpke, mjerenje i upravljanje i sustavi za dezinfekciju, DMH

DOSING PUMPS, MEASUREMENT & CONTROL AND DISINFECTION SYSTEMS (Product brochure)

Universal products for industrial, municipal and building services applications

Grundfosliterature-146158.pdf (1 MB)

Dozirne crpke - DMH, pročisitite poslovanje

PURIFY YOUR BUSINESS (Product brochure)

Grundfos has a full range of products that cover the entire water cycle: supply, treatment, distribution and wastewater collection. We can deliver everything from circulator pumps and boosters right through to mechanical and digital dosing pumps with a wide variety of specifications.

Grundfosliterature-2665766.pdf (1 MB)

DMH dozirne crpke s hidrauličnim membranskim klipom

DMH product leaflet

2 page brief DMH product description

Grundfosliterature-34393.pdf (312 KB)

Kontakt
Prodajni ured

Contact us

Select country to contact your local sales company


Telefon

+ 385 1 6595 400
Servisni centar

Contact us

Select country to contact your local sales company


Telefon

+ 385 1 6595 400
Kako kupiti

Kako kupiti?

U ovom dijelu provesti ćemo Vas kroz stranicu Vaše zemlje.


Telefon: + 385 1 6595 400