Vaccuperm VGA i VGB

Pregled

Uvid

Sustavi za doziranje plina Vaccuperm VGB i VGA predviđeni su za sigurno i precizno doziranje klora u plinovitom stanju. Ova serija je dostupna u mjernim rasponima od najviše 10,000 g/h klora.

 • Vakuumski regulator i regulator za doziranje VGB-103 čine kompaktni vakuumski sustav za doziranje klora u plinovitom stanju koji se montira neposredno na bocu s klorom ili na glavni vod za klor u plinovitom stanju. Dolazi u 5 mjernih raspona za doziranje protoka od najviše 2,000 g/h klora.
 • Vakuumski regulatori VGA-111 i VGA-146 s ventilom za dovod plina, filtrom za plin i sigurnosnim tlačnim ventilom predviđeni su za neposrednu montažu na bocu s klorom ili na glavni vod. Regulatori su po izboru dostupni s običnim manometrom ili manometrom s min-kontaktom. Za montažu na glavne vodove nudimo vakuumski regulator s dodatnim hvatačem tekućine i grijanjem.
 • Regulatori za doziranje VGA-113 i VGA-117 za zidnu montažu na sadrže kompenzacijski regulator, mjerač i ventil za podešavanje količine plina. Uređaj za doziranje može biti opremljen ventilom sa automatskim podešavanjem koji se montira na zid. Dolazi u 13 mjernih raspona s maksimalnim protokom za doziranje od 10,000 g/h klora.

Primjene

Sljedeće primjene predstavljaju idealna polja primjene za Vaccuperm.

 • priprema pitke vode u gradskom vodovodu
 • skokovita klorizacija
 • gradski sustavi za pripremu otpadnih voda
 • priprema industrijskih otpadnih voda
 • dezinfekcija vode u bazenima.

Karakteristike i prednosti

 • siguran rad zahvaljujući načelu vakuuma i jednostavno rukovanje
 • precizna regulacija i doziranje klora u plinovitom stanju
 • svi dijelovi koji su u dodiru s medijem izrađeni su od materijala otpornih na koroziju
 • široka lepeza modela i brojne široke mogućnosti kombiniranja
 • laka montaža
 • niski radni troškovi
 • odobreni način dezinfekcije zadovoljava većinu propisa koji se odnose na vodu za piće.

Prednosti

 • siguran rad zahvaljujući načelu vakuuma i jednostavno rukovanje
 • precizna regulacija i doziranje klora u plinovitom stanju
 • široka lepeza modela i brojne široke mogućnosti kombiniranja
Brošure

Brošure

 

Brošura proizvoda

PURIFY YOUR BUSINESS (Product brochure)

Grundfos has a full range of products that cover the entire water cycle: supply, treatment, distribution and wastewater collection. We can deliver everything from circulator pumps and boosters right through to mechanical and digital dosing pumps with a wide variety of specifications.

Grundfosliterature-2665766.pdf (1 MB)

Kontakt
Sales office

Contact us

Select country to contact your local sales company


Telefon

+ 385 1 6595 400
Service center

Contact us

Select country to contact your local sales company


Telefon

+ 385 1 6595 400
Kako kupiti

How to Buy

U ovom dijelu provesti ćemo Vas kroz stranicu Vaše zemlje.

Telefon

+ 385 1 6595 400