Adventski kalendar

Basic Properties

Content


4010590_GFI_Q4_Christmas-calendar_1200x628px

Osvojite dnevne nagrade u našem adventskom kalendaru!

Ovog prosinca Grundfos za instalatere je domaćin adventskog kalendara za sve naše članove!
Svaki dan ćemo postaviti novo pitanje. Ako točno odgovorite na njega, imate priliku osvojiti
odličnu nagradu iz trgovine Grundfos za instalatere. Kliknite dolje kako biste testirali svoje
znanje s današnjim pitanjem – i nemojte zaboraviti svaki dan pogledati novo pitanje i novu
priliku za osvajanje nagrade!

Grundfos adventski kalendar