Revizija crpke

Pregled

Pregled

Pregled potencijalne uštede energije

Rvizija crpke je dijagnostički alat razvijen od strane Grundfosa kako bi se identificirala potrošnja energije u bilo kojem crpnom sustavu. Naše iskustvo s revizijama crpki otkriva da se 30-50% energije koje crpke troše može uštediti što znači potencijalne uštede za vašu instalaciju i dodatno olakšanje za okoliš.

Reviziju crpke obavljaju Grundfos specijalisti na temelju mjerenja. Fokusira se na količini materijala s kojim se crpka nosi i promjene toka tijekom relativno kratkog i precizno definiranog perioda. Grundfos specijalist postavlja raznu mjernu opremu kako bi izmjerili i zabilježili sljedeće:

  • Mjerljive vrijednosti, npr. protok i potrošnja energije
  • Analogne vrijednosti, npr. tlak, temperatura, razine vode
  • Slučajne vrijednosti, npr. pokretanje/zaustavljanje crpke, otvaranje/zatvaranje ventila

Revizija procjenjuje ukupnu učinkovitost vaših crpki i predlaže promjene koje će poboljšati učinkovitost. Prijedlozi su poduprti izračunima ušteda koje će se ostvariti, smanjenjem emisija CO2 i vremenu povrata investicije.

Prednosti

  • Značajne uštede na troškovima rada
  • Značajne smanjenje udjela ugljičnog dioksida instalacije

Isporuka
Početni kontakt

Početni kontakt

DOGOVOR S KONZULTANTOM

Prekvalificiramo vaše mjesto rada kroz raspravo o bitnim informacijama ili pomoću Energy Checka.

Dijagnoze

Dijagnoze

PREGLED NA MJESTU RADA

Pregledavamo vaš prostor i radimo popis podataka performansi i ugrađenih crpki, određujući područja fokusa.

Prijedlog

Prijedlog

DIJAGNOZA

Revizija crpke se izvršava zapisivanjem podataka, što rezultira profilom opterećenja crpki koje su podvrgnute reviziji

Opskrba

Opskrba

PREPORUKE

Dobijete izvješće i ugovor o servisu u tvrdim koricama o rezultatima revizije i preporukama.

Procjena

Procjena

REZULTAT

  • Možete odabrati pravu crpku za vaš sustav.
  • Optimalne performanse
  • Uštede energije i novca
Praćenje

Praćenje

UČENJE

Pratimo obavljene sevise kako bi osigurali optimalan servis i zadovoljavajuće performanse Grundfos crpke.

Slučajevi

Slučajevi

Povezani proizvodi

Povezani proizvodi

Kontakt

Contact us

Odaberite zemlju kako biste odabrali vašu lokalnu tvrtku za servis


Telefon

+ 385 1 6595 400