Sigurnosno upozorenje - Ožujak 2018.

UNILIFIT SIGURNOSNO UPOZORENJE

VAŽNO SIGURNOSNO UPOZORENJE ZA GRUNDFOS UNILIFT AP 1-FAZNE CRPKE

VAŽNO SIGURNOSNO UPOZORENJE ZA GRUNDFOS UNILIFT AP 1-FAZNE CRPKE  


Na temelju naših vlastitih istraživanja došli smo do zaključka da na zalihi možete imati proizvode, ili ste proizvode već prodali, koji u mnogim situacijama mogu predstavljati rizik od električnog
udara tijekom rada.

Navedeni proizvodi proizvedeni su od tjedna 1. 2017., do zaključno tjedna 2. 2018. s oznakom:

 

  • Grundfos UNILIFT AP 12 1-FAZNA
  • Grundfos UNILIFT AP 35 1-FAZNA
  • Grundfos UNILIFT AP 50 1-FAZNA

Grundfos procjenjuje da bi gore navedene crpke mogle predstavljati rizik od električnog udara tijekom instalacije ili pri mobilnoj primjeni.  

Već instalirane crpke u fiksnim instalacijama ocijenjene su sigurnima za kontinuiran, fiksni rad.

Molimo kontaktirajte Grundfos Sales Croatia na telefon 01/ 6595 400 radi organizacije povrata proizvoda odnosno radi dobivanja dodatnih informacija.